icon_radio

RÀDIO

BLOG

2a PISTA del “Saps on és?” setmana del 23 al 29 de febrer

Carai, aquesta setmana molt complicat. Mireu bé la foto d’avui… en un dels extrems de la foto s’entreveu el carrer. Pista important “el Vicens Martin, per fer la foto, no s’ha hagut d’enfilar en lloc. Si hagués fet la foto a l’interior es podia haver enfilat un munt de vegades…. vaja, com si no tingués gravetat” On és? Vinaga va, respostes a sapsones@gmail.com i a IgualApp.

PREMIS

1 bici de Magatzems FARO

1 nit amb esmorzar a l’Hotel Molí Blanc

1- obsequi de Marathon Esports

1- Unes Munich Sport

LLISTAT DE NÚMEROS

1- Jonatan Cañadas – setmana del 13 al 16 de gener

2- Joanatan Cañadas (encert  1r dia)

3- Maria Rosa Godó

4- Maria Rosa Godó (encert  1r dia)

5- Rosa Falcones

6- Rosa Falcones (encert  1r dia)

7- Maria Rosa del Rio

8- Maria Rosa del Rio (encert  1r dia)

9- Imma Senserrich

10- Imma Senserrich (encert  1r dia)

11- Maria Vidal

12- Jaume Marimon

13- Marta Batet

14- Silvia Gualda

15- Neus Vilanova

16- Mònica Margets

17- Carles Cabré

18- Ivan Santano

19- Silvia Rovira

20- Carla Rodríguez

21- Jan Rodríguez

22- Rosita Carrera

23- Jordi Rodríguez

24- Nati Inglada

25- Jérome Loos

26- Toni Guix

27- Anna Moreno

28- Mireia Subirana

29- Patxi Cristian

30- Pol Salanova

31- Jordi Comaposada

32- Marina Salanova

33- Josep Teixé

34- Mercè Termens

35- Quim Solé

36- Sandra Domènech

37- Isaac Gual

38- Mar Claramunt

39- Montse Muntada

40- Judit Carrero

41- Xavier Regordosa

42- Sonia Sebastian

43- Xavi Carles

44- Marta Queralt

45- Júlia Salanova

46- Ester Carles

47- Josep Riba

48- Vanesa Moreno

49- Pere Riba

50- Marta Rodríguez

51- David Puiggrós

52- Roser Garcia

53- Joana Bernaus

54- Jam Claramunt

55- Sara Raja

56- Lidia Massana ———- setmana del 19 al 22 de gener

57- Lidia Massana (encert 1r dia)

58- Maria Vidal

59- Maria Vidal (encert 1r dia)

60- Jordi Comaposada

61- Jordi Comaposada (encert 1r dia)

62- Mercè Tèrmens

63- Mercè Tèrmens (encert 1r dia)

64- Rosa del Rio

65- Rosa del Rio (encert 1r dia)

66- Núria Bisbal

67- Núria Bisbal (encert 1r dia)

68- Josep Teixé

69- Josep Teixé (encert 1r dia)

70- Montse Muntada

71- Montse Muntada (encert 1r dia)

72- Jaume Marimon

73- Jaume Marimon (encert 1r dia)

74- Patxi Cristian

75- Patxi Cristian (encert 1r dia)

76- Núria Cor

77- Núria Cor (encert 1r dia)

78- Núria Solà

79- Núria Solà (encert 1r dia)

80- Sandra Domènech

81- Sandra Domènech (encert 1r dia)

82- Imma Senserrich

83- Imma Senserrich (encert 1r dia)

84- Ma Rosa Godó

85- Ma Rosa Godó (encert 1r dia)

86- Marta Batet

87- Marta Batet (encert 1r dia)

88- Pol Salanova

89- Pol Salanova (encert 1r dia)

90- Judit Carrero

91- Judit Carrero (encert 1r dia)

92- Marina Salanova

93- Marina Salanova (encert 1r dia)

94- Llorenç Puiggrós

95- Llorenç Puiggrós (encert 1r dia)

96- Júlia Salanova

97- Júlia Salanova (encert 1r dia)

98- Marta Carles

99- Marta Carles (encert 1r dia)

100- Xavi Carles

101- Xavi Carles (encert 1r dia)

102- Ester Carles

103- Ester Carles (encert 1r dia)

104- Rosa Falcones

105- Rosa Falcones (encert 1r dia)

106- Vicente Bitrián

107- Vicente Bitrian (encert 1r dia)

108- Silvia del Fresno

109- Silvia del Fresno (encert 1r dia)

110- Xavier Gutierrez

111- Xavier Gutierrez (encert 1r dia)

112- Esther Valero

113- Esther Valero (encert 1r dia)

114- Juan Luis

115- Juan Luis (encert 1r dia)

116- Ivan Santano

117- Ivan Santano (encert 1r dia)

118- Carles Gabré

119- Carles Cabré (encert 1r dia)

120- Roser Garcia

121- Roser Garica

122- Marcos Castillo

123- Marcos Castillo

124- Jordi Rodríguez

125- Jordi Rodríguez (encert 1r dia)

126- Silvia Rovira

127- Silvia Rovira (encert 1r dia)

128- Carla Rodríguez

129- Carla Rodríguez (encert 1r dia)

130- Jan Rodríguez

131- Jan Rodríguez (encert 1r dia)

132- Rosita Carrera

133- Rosita Carrera (encert 1r dia)

134- Neus Carles

135- Neus Carles (encert 1r dia)

136- Josep Riba

137- Josep Riba (encert 1r dia)

138- Silvia Gualda

139- Silvia Gualda (encert 1r dia)

140- Bernat Garcia

141- Bernat Garcia (encert 1r dia)

142- Jan Claramunt

143- Jan Claramunt (encert 1r dia)

144- Toni Guix

145- Toni Guix (encert 1r dia)

146- Anna Moreno

147- Anna Moreno (encert 1r dia)

148- Pere Riba

149- Pere Riba (encert 1r dia)

150- Ricard Solà

151- Monica Margets

152- Pau Mestre

153- Juan A. Martínez

154- Neus Vilanova

155- Luis Limpio

156- Sara Raja

157- Joana Bernaus

158- Jaume Bruch

159- Jérôme Loos

160- Núria Múnera

161- Marta Queralt

162- Emma Sellarés

163- Carles Gutierrez

164- Lidia Masana ———- setmana del 26 al 29 de gener

165- Lidia Masana (1r encert)

166- Mercè Tèrmens

167- Mercè Tèrmens (1r encert)

168- Patxi Cristian

169- Patxi Cristian (1r encert)

170- Mònica Margets

171- Mònica Margets (1r encert)

172- Judit Carrero

173- Judit Carrero (1r encert)

174- Ma Rosa Godó

175- Ma Rosa Godó (1r encert)

176- Marta Batet

177- Marta Batet (1r encert)

178- Silvia Gualda

179- Silvia Gualda (1r encert)

180- Carles Cabré

181- Rosa Falcones

182- Ivan Santano

183- Anna Moreno

184- Òscar Cuadras

185- Rosa del Rio

186- Silvia Rovira

187- Carla Rodríguez

188- Jordi Rodríguez

189- Rosita Carrera

190- Jan Rodríguez

191- Sonia Sebastian

192- Marta Rodríguez

193- Emma Sellarés

194- Imma Senserrich

195- Sandra Domènech

196- Silvia garcia

197- Xavi Bacardit

198- Neus Carles

199- Núria Solà

200- Jordi Comaposada

201- Maria Vidal

202- Ricard Solà

203- Martin Lucas

204- Vanessa Moreno

205- Xavi Carles

206- Ester Carles

207- Ma Antonia Soto

208- Silvia del Fresno

209- Marta Queralt

210- Júlia Salanova

211- Esther Valero

212- Neus Vilñanova

213- Josep Riba

214- Joana Bernaus

215- Carme Bernaus

216- Laura Montaner

217- Pilar Rodríguez

218- Jordi Bernat

219- Jérôme Loos

220- Ricard Solà ———- setmana del 2 al 5 de febrer

221- Ricard Solà (encert 1r)

222- Carla Puiggrós

223- Carla Puiggrós (encert 1r)

224- Carles Cabré

225- Carles Cabré (encert 1r)

226- Ivan Santano

227- Ivan Santano (encert 1r)

228- Rosa Falcones

229- Rosa Falcones (encert 1r)

230- Imma Senserrich

231- Imma Senserrich (encert 1r)

232- Alícia Fernández

233- Alícia Fernández (encert 1r)

234- Jordi Bernadí

235- Jordi Bernadí (encert 1r)

236- Pau Mestre

237- Òscar Masonis

238- Silvia Rovira

239- Carla Rodríguez

240- Jordi Rodríguez

241- Rosita Carrera

242- Jan Rodríguez

243- Ptxi Cristian

244- Lídia Masana

245- Sílvia Gualda

246- Ma Rosa Godó

247- Juan Luís Martínez

248- Mercè Tèrmens

249- Jordi Comaposada

250- Robert Martin

251- Josep Teixé

252- Quim Solé

253- Silvia del Fresno

254- Marina Salanova

255- Xavi Carles

256- Ester Carles

257- Roser Garcia

258- Josep Riba

259- Vanessa Moreno

260- Marta Rodríguez

261- Marta Batet

262- Joana Bernaus

263- Mònica Margets

264- Maria Vidal

265- Esther Valero

266- Rosa del Rio

267- Carme Bernaus

268- Nati Inglada

269- Emma Sellarés

270- Núria Solà

271- Marta Carles

272- Helena López

273- Marta Pallarés

274- Marta Queralt

275- Llorenç Puiggrós

276- Júlia Salanova

277- Pedro Segura

278- Ricard Batet

279- Laura Montaner

280- Sílvia García

281- Xavi Bacardit

282- Jan Claramunt

283- Pere Riba

284- Anna Moreno

285- Toni Guix

286- Neus Vilanova

287- Sara Raja

288- Ricard Solà ——- setmana del 9 al 12 de febrer

289- Ricard Solà (encert 1r dia)

290- Cristina Teixé

291- Cristina Teixé (encert 1r dia)

292- Helena López

293- Helena López (encert 1r dia)

294- Marina Salanova

295- Marina Salanova (encert 1r dia)

296- Esther Valero

297- Esther Valero (encert 1r dia)

298- Josep Jorba

299- Josep Jorba (encert 1r dia)

300- Patxi Cristian

301- Patxi Cristian (encert 1r dia)

302- Rosa Falcones

303- Rosa Falcones (encert 1r dia)

304- Marta Rodríguez

305- Marta Rodríguez (encert 1r dia)

306- Jordi Bernadí

307- Jordi Bernadí (encert 1r dia)

308- Ma Rosa Godó

309- Ma Rosa Godó (encert 1r dia)

310- Silvia García

311- Silvia Garcia (encert 1r dia)

312- Xavi Bacardí

313- Xavi Bacardí (encert 1r dia)

314- Emma Sellarés

315- Emma Sellarés (encert 1r dia)

316- Imma Senserrich

317- Imma Senserrich (encert 1r dia)

318- Jaume Marimon

319- Jaume Marimon (encert 1r dia)

320- Sandra Domènech

321- Sandra Domènech (encert 1r dia)

322- Jérôme Loos

323- Jérôme Loos (encert 1r dia)

324- Quim Aribau

325- Quim Aribau (encert 1r dia)

326- Nati Inglada

327- Nati Inglada (encert 1r dia)

328- Sónia Sebastian

329- Sónia Sebastian (encert 1r dia)

330- Neus Carles

331- Neus Carles (encert 1r dia)

332- Juan Luís

333- Juan Luís (encert 1r dia)

334- Pol Salanova

335- Pol Salanova (encert 1r dia)

336- Roser Garcia

337- Roser Garcia (encert 1r dia)

338- Juan A Martínez

339- Juan A. Martínez (encert 1r dia)

340- Ivan Santano

341- Ivan Santano (encert 1r dia)

342- Quim Solé

343- Quim Solé (encert 1r dia)

344- Carles Cabré

345- Carles Cabré (encert 1r dia)

346- Marta Queralt

347- Marta Queralt (encert 1r dia)

348- Júlia Salanova

349- Júlia Salanova (encert 1r dia)

350- Núria Bisbal

351- Núria Bisbal (encert 1r dia)

352- Judit Carrero

353- Judit Carrero (encert 1r dia)

354- Roger Calzada

355- Roger Calzada (encert 1r dia)

356- Martin Lucas

357- Martin Lucas (encert 1r dia)

358- Josep Riba

359- Josep Riba (encert 1r dia)

360- Frederic Salgado

361- Frederic Salgado (encert 1r dia)

362- Vanessa Moreno

363- Vanessa Moreno (encert 1r dia)

364- Anna Moreno

365- Anna Moreno (encert 1r dia)

366- Toni Guix

367- Toni Guix (encert 1r dia)

368- Pilar Rodríguez

369- Pilar Rodríguez (encert 1r dia)

370- Sara Raja

371- Sara Raja (encert 1r dia)

372- Laura Montaner

373- Laura Montaner (encert 1r dia)

374- Pere Riba

375- Pere Riba (encert 1r dia)

376- Marta Batet

377- Marta Batet (encert 1r dia)

378- Alícia Fernández

379- Alícia Fernández (encert 1r dia)

380- Eduard Hevia

381- Eduard Hevia (encert 1r dia)

382- Mar Claramunt

283- Carla Puiggrós

384- Lídia Massana

385- Joana Bernaus

386- Mercè Tèrmens

387- Ma Antònia Soto

388- Núria Solà

389- Gemma Grau

390- Pere Poch

391- Ester Carles

392- Pau Mestre

393- Josep Teixé

394- Sergio Mora

395- Lourdes López

396- Neus Vilanova

397- Pere Segura

398- Gil Esteban

399- Josep Gay

400- Xavi Carles

401- Carme Bernaus

402- Òscar Cuadras

403- Maria Vidal

404- Rosa del Rio

405- Rostita Carrera

406- Jordi Rodríguez

407- Silvia Rovira

408- Jan Rodríguez

409- Carla Rodríguez

410- Jordi Comaposada

411- Xavi Bacardit

412- Anna Amat

413- Marcos Castillo

414- Raül Baena

415- Llorenç Puiggrós

416- Núria Castro

417- Sílvia Gualda

418- Ricard Batet

419- Olga Gregorio

420- Erika Ydelia ——– setmana del 16 qal 19 de febrer

421- Erika Yedia (encert 1r dia)

422- Maria Vidal

423- Maria Vidal  (encert 1r dia )

424- Joana Bernaus

425- Joana Bernaus  (encert 1r dia )

426- Lidia Massana

427- Lidia Massana  (encert 1r dia )

428- Esther Valero

429- Esther Valero  (encert 1r dia )

430- Patxi Cristian

431- Patxi Cristian  (encert 1r dia )

432- Rosa Falcones

433- Rosa Falcones  (encert 1r dia )

434- Pilar Rodríguez

435- Pilar Rodríguez  (encert 1r dia )

436- Marta Rodríguez

437- Marta Rodríguez  (encert 1r dia )

438- Silvia Gualda

439- Silvia Gualda  (encert 1r dia )

440- Jordi Bernadí

441- Jordi Bernadí  (encert 1r dia )

442- Emma Sellarés

443- Emma Sellarés  (encert 1r dia )

444- Ma Rosa Godó

445- Ma Rosa Godó  (encert 1r dia )

446- Jaume Marimon

447- Jaume Marimon  (encert 1r dia )

448- Sandra Domènech

449- Sandra Domènech  (encert 1r dia )

450- Carme Bernaus

451- Carme Bernaus  (encert 1r dia )

452- Isabel Màrquez

453- Isabel Màrquez  (encert 1r dia )

454- Roger Calzada

455- Roger Calzada (encert 1r dia )

456- Mercè Tèrmens

457- Mercè Tèrmens (encert 1r dia )

458- Sónia Sebastian

459- Sónia Sebastian (encert 1r dia )

460- Neus Vilanova

461- Neus Vilanova (encert 1r dia )

462- Juan Luís

463- Juan Luís (encert 1r dia )

464- Luis Limpio

465- Luis Limpio (encert 1r dia )

466- Jordi Comaposada

467- Jordi Comaposada (encert 1r dia )

468- Josep Riba

469- Josep Riba (encert 1r dia )

470- Marta Batet

471- Marta Batet (encert 1r dia )

472- Eduard PV

473- Eduard PV (encert 1r dia )

474- Juan A Martínez

475- Juan A. Martínez (encert 1r dia )

476- Pol Salanova

477- Pol Salanova (encert 1r dia )

478- Carles Cabré

479- Carles Cabré (encert 1r dia )

480- Ivan Santano

481- Ivan Santano (encert 1r dia )

482- Júlia Salanova

483- Júlia Salanova (encert 1r dia )

484- Bernardo Arias

485- Bernardo Arias (encert 1r dia )

486- Roser Garcia

487- Roser Garcia (encert 1r dia )

488- Silvia del Fresno

489- Silvia del Fresno (encert 1r dia )

490- Judit Carrero

491- Judit Carrero (encert 1r dia )

492- Gil Esteban

493- Gil Esteban (encert 1r dia )

494- Vanesa Moreno

495- Vanesa Moreno (encert 1r dia )

496- Pere Riba

497- Pere Riba (encert 1r dia )

498- Anna Font

499- Anna Font (encert 1r dia )

500- Mar Claramunt

501- Mar Claramunt (encert 1r dia )

502- Carles Costa

503- Carles Costa (encert 1r dia )

504- Núria Roca

505- Núria Roca (encert 1r dia )

506- David Cantero

507- David Cantero (encert 1r dia )

508- Laura Montaner

509- Laura Montaner (encert 1r dia )

510- Alícia Fernández

511- Alícia Fernández (encert 1r dia )

512- Anna Moreno

513- Anna Moreno (encert 1r dia )

514- Toni Guix

515- Toni Guix (encert 1r dia )

516- Núria Bernades

517- Núria Bernades (encert 1r dia )

518- Oriol Solà

519- Oriol Solà (encert 1r dia )

520- Imma Senserrich

521- Imma Senserrich (encert 1r dia )

522- Raül Baena

523- Raül Baena (encert 1r dia )

524- Llorenç Puiggrós

525- Llorenç Puiggrós (encert 1r dia )

526- Sara Raja

527- Sara Raja (encert 1r dia)

528- Mònica Margets

529- Rosa del Rio

530- Núria Bisbal

531- Marcos Castillo

532- Núria Solà

533- Ton Lloret

534- Ester Carles

535- Marta Carles

536- Clàudia Vidrio

537- Silvia Garcia

538- Xavi Bacardit

539-Xavi Carles

540- Ricard Solà

541- Carla Puiggrós

542- Pau Mestre

543- Nati Inglada

544- Neus Carles

545- Alexis Mellinas

546- Josep Teixé

547- Quim Aribau

548- Pere Poch

549- Silvia Rovira

550- Jan Rodríguez

551- Rosita Carrera

552- Carla Rodríguez

553- Jordi Rodríguez

554- Xavier Gutierrez

555- Pedro Segura

556- Rosa del Rio ———- setmana del 23 al 26 de febrer

557- Josep Teixé

558- Rosa Falcones

559- Patxi Cristian

560- Núria Solà

561- Lidia Masana

562- Gil Esteban

563- Silvia Garcia

564- Xavi Bacardit

565- Silvia Gualda

566- Ona Morera

tornar_radioIgualada