icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

Aquesta setmana ha entrat en funcionament l’Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil

Aquest nou servei, situat al CAP Igualada Nord, és un servei ambulatori, caracteritzat per oferir un tractament més intensiu i estructurat que el tractament ambulatori normal. Els programes d’hospital de dia resulten més avantatjosos que l’hospitalització complerta perquè permetent als pacients mantenir el contacte amb familiars i amics, i això afavoreix la integració o reintegració sociofamiliar. Aquest nou Hospital de dia de Salut Mental Infantojuvenil es caracteritza, d’una banda, per ser actiu, és a dir, que requereix de la voluntat del menor i de la seva capacitat d’integrar-se en un conjunt d’activitats i procediments terapèutics, i, de l’altra, per ser estructurat: s’organitza en grups terapèutics segons la patologia del pacient. Aquest nou recurs, gestionat  pel Consorci Sanitari Anoia, permetrà  avaluar patologies psiquiàtriques del menor seguint criteris diagnòstics, tractar els símptomes clínics amb la metodologia psiquiàtrica i psicològica disponible en el moment i que hagi demostrat la màxima evidència possible i intervenir amb pares/tutors, educadors i qualsevol altra persona implicada en el pacient.

tornar_radioIgualada