icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Campanya del Col·lectiu Eixarcolant per plantejar un nou model agroalimentari

El Col·lectiu Eixarcolant ha impulsat una campanya amb l’objectiu de demostrar que és possible desenvolupar un nou model de producció, distribució i consum d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic: més sostenible, ètic i just, que reverteixi positivament al territori, i que empri amb normalitat les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.

Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant, indica que “portem cinc anys explicant que cal transformar el model agroalimentari, i ara ha arribat el moment de fer-ho realitat, de demostrar que tot allò que sempre hem explicat és possible i alhora necessari”. La campanya, plantejada a nivell nacional i iniciada el 13 de juny, es perllongarà fins el 23 de juliol.

Com a principals accions inclou una campanya de micromecenatge, duta a terme a través de la plataforma Goteo, i una gira de presentació, amb una vintena d’actes arreu del país. El micromecenatge ha de fer possible obtenir els recursos necessaris -a l’entorn dels 100.000 euros- per posar en pràctica el nou model agroalimentari a partir de l’exemple concret del Forn de Jorba, com a actuació local a partir de la qual poder extrapolar el model arreu del país.

Al seu torn la gira de presentació, organitzada gràcies als nodes locals del Col·lectiu Eixarcolant, i que farà parada en una vintena de pobles i ciutats de la geografia catalana, pretén situar el debat sobre el model agroalimentari en el focus mediàtic i social. En paraules d’Albert Castells, coordinador de la giram “cal posar sobre la taula les incoherències i conseqüències de l’actual model, i al mateix temps cal mostrar quines són les alternatives que ens han de permetre construir, sempre en positiu, un model diferent.”

La recepta del Col·lectiu Eixarcolant es centra en tres eixos principals: la sostenibilitat real, la traçabilitat, i la justícia social. Són els elements que han de permetre fer realitat les potencialitats del territori en termes de desenvolupament socioeconòmic, generant una economia local forta, diversa. sostenible de debò, innovadora, i que capti talent.

Segons Jana Peters, responsable de dinamització territorial del Col·lectiu Eixarcolant, “l’emergència climàtica, el despoblament rural, la crisi de la biodiversitat, la manca d’oportunitats per als i les joves, l’increment constant de la mida mitjana de les explotacions agràries, l’elitització dels productes ecològics, la pèrdua de sobirania alimentària, la globalització agroalimentària, i uns preus en origen irrisoris fixats pel mercat global, són alguns dels molts factors que posen de relleu la necessitat de repensar el model agroalimentari a nivell de país”.

Un codi QR per saber què estem comprant

Un dels elements claus de la proposta del Col·lectiu Eixarcolant és que permetrà conèixer amb tot detall què hi ha darrere de cada producte. A nivell de producció i tracte amb els agricultors es podrà saber on s’han comprat les primeres matèries i a quin preu s’han pagat. A nivell econòmic, es mostrarà quin percentatge del preu de venda correspon a primeres matèries, quin a l’elaboració i gestió, quin a la venda, i quin als beneficis.

Aquesta informació es mostrarà en cada producte i també al tiquet de compra mitjançant un sistema de codis QR. Castells afirma que “d’aquesta manera generarem un nou criteri de decisió de compra. Com a consumidors podrem saber amb tot detall què hi ha darrere de cada producte i a què estem contribuint amb la seva compra. És un nou paradigma, perquè les empreses no només hauran de dir que quelcom és sostenible, ho hauran de demostrar amb dades objectives”.

Més de 500 espècies i 3.000 varietats amb potencial per generar una agricultura i ramaderia sostenibles

Amb les dades actuals es calcula que a Catalunya hi ha més de 500 espècies i 3.000 varietats que tenen el potencial per generar una agricultura i ramaderia sostenible a tots els nivells. Seran crucials per transformar el model agroalimentari, i han de permetre generar economia i ocupació de qualitat lligada al territori. Canviar el model també implica diversificar el mosaic agroforestal.

Segons els càlculs dels que disposa el Col·lectiu Eixarcolant només en termes d’ocupació agrària directa la transformació del model agroalimentari permetria multiplicar per set les xifres actuals. És per això que els seus responsables afirmen que cal fer del sector primari un sector clau i vertebrador del país, que alhora generi externalitats positives i aporti serveis ecosistèmics al conjunt de la població.

Talavera conclou que “el repte és majúscul però alhora imprescindible”, i que cal “la implicació del conjunt de la ciutadania per fer possible la ineludible transformació del model agroalimentari”. Afirma que “ha de ser una prioritat a nivell de país, perquè no només parlem de menjar. Parlem de benestar, parlem de salut, i parlem de què en fem del territori, i del territori encara que no ens ho sembli en depèn pràcticament tot”.

El Col·lectiu Eixarcolant compta amb el suport del Programa d’Economia Social del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat a través del programa de Projectes Singulars de foment de l’economia social i el cooperativisme. El Projecte Singulars és una eina per seguir desenvolupant les diferents línies d’actuació del Col·lectiu Eixarcolant, i en particular per treballar en la promoció del coneixement, cultiu, comercialització i consum d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals com a elements clau per a la dinamització territorial, el desenvolupament rural sostenible, la resiliència al canvi climàtic, la sobirania alimentària i per una alimentació de qualitat.

[Adjunte tres imatges, una del calendari de la gira de presentació de la campanya d’Eixarcolant, una del treball en els horts d’Eixarcolant i una de productes elaborats per Eixarcolant]

fetxa_radioIgualada
Podcast
tornar_radioIgualada