icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Aquest dijous finalitza el període per demanar subvencions pel pagament de l’IBI

Aquest dijous acaba el termini de sol·licituds per demanar subvencions per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponents a l’any 2016, destinades a persones grans i a famílies monoparentals.

En el cas de les persones grans, els sol·licitants han d’estar empadronats al domicili pel qual demanen la subvenció i han de ser majors de 65 anys o pensionistes per raó de jubilació, viduïtat, invalidesa o beneficiaris d’una pensió no contributiva (PNC). Han de complir també diferents requeriments especificats a les bases i es poden acollir a dos ajuts, un pel 80% de la quota de l’IBI, fins a un màxim de 800 euros, i un altre pel 40% de l’import de l’impost, fins a un màxim de 400 euros. En tots dos casos s’estableixen uns topalls d’ingressos que el sol·licitant no ha de superar.

Pel que fa a les famílies monoparentals, aquells que es vulguin acollir a l’ajut han de tenir reconeguda aquesta condició, han d’estar també empadronats en aquest domicili i l’habitatge on resideixen no ha de superar els 190.000 euros de valor cadastral. També cal que estiguin al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament. En aquest cas, poden optar a ajuts que van del 33% al 77% de l’import de l’IBI i la quantitat que se’ls subvencionarà anirà en funció dels seus ingressos i del valor de l’immoble on resideixin.

Els detalls, els requisits i la documentació imprescindible per aquestes sol·licituds es poden consultar AQUÍ o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), a la Plaça de l’Ajuntament, número 1.

tornar_radioIgualada