icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

El Consell Comarcal de l’Anoia crea la Comissió Comarcal de Control i Seguiment del Servei de Menjador

Aquesta comissió té com a objectiu principal supervisar i millorar el servei de menjador escolar dels centres adherits al Consell Comarcal de l’Anoia.

La comissió es reunirà ordinàriament una vegada per curs i de manera extraordinària quan ho sol·liciti qualsevol de les parts. Entre les seves facultats hi ha donar la seva opinió sobre l’adjudicació i pròrroga del contracte, formular propostes de millora, emetre informes sobre el funcionament del servei i traslladar la informació als col·lectius que representen els seus membres.

Amb la creació d’aquesta comissió, el Departament d’Ensenyament del Consell Comarcal de l’Anoia busca assegurar que el servei de menjador escolar funcioni de manera òptima, tenint en compte els aspectes educatius, sanitaris i dietètics, així com la formació del personal i l’adequació de l’espai interlectiu.

tornar_radioIgualada