icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

El Consell Comarcal recorda que les entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure amb menors de 18 anys han de notificar-les a la Generalitat

La notificació a la Generalitat té com a objectiu assegurar que les activitats mantinguin un bon nivell de qualitat i es desenvolupin en condicions de seguretat i integritat física per als participants, així com respectar el medi natural on es realitzen.

El Decret regula les activitats d’educació en el lleure infantils i juvenils i algunes de caràcter esportiu que es duguin a terme en èpoques de vacances escolars en les que hi participin més de quatre menors de 18 anys i que es desenvolupin a Catalunya, tals com acampades infantils i juvenils, casals esportius, entre d’altres.

Les activitats que s’han de comunicar son aquelles amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives i sense pernoctació quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius.

tornar_radioIgualada