icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

El govern d’#Igualada congelarà l’IBI i, en canvi, pujarà les taxes municipals

Ho ha explicat la regidora d’Hisenda, Carlota Carner, durant la presentació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament d’Igualada per a l’any 2020. Carner ha recordat que l’any passat es va fer una baixada de 5 punts del tipus de gravamen de l’IBI, passant del 0,90 al 0,85 actual, i ha destacat que el govern ha decidit mantenir-lo igual de cara a l’any vinent, tenint en compte el bons indicadors de les finances municipals. També es congelaran l’impost de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlues), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Pel que fa a les taxes, en canvi, aquestes pujaran un 0,7%, corresponent a la variació de l’IPC de Catalunya  des del mes de juny del 2018, al juny d’aquest any. Entre aquestes taxes s’hi troba, per exemple, la deixalleria municipal, les llicències urbanístiques, l’entrada de vehicles i la recollida d’animals abandonats.

Les ordenances municipals del 2020 se sotmetran a votació en el ple ordinari del proper dimarts, juntament amb el pressupost municipal.

tornar_radioIgualada