icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

El grup municipal de PxC a Igualada presentarà 9 al•legacions a les ordenances fiscals

El portaveu del grup municipal de PxC a Igualada Robert Hernando presentarà 9 al·legacions a les ordenances fiscals aprovades inicialment a la passada sessió plenària pel govern de la ciutat conformat per CIU i ERC. Per al regidor de PxC “aquestes ordenances no son gens sensibles amb aquells igualadins que estan patint les pitjors conseqüències de la crisis, per aquest motiu ens veiem obligats a presentar aquestes al·legacions que van destinades precisament en la seva majoria a fer una mica millor la vida d’aquells que ho estan passant tant malament”. Les nou al·legacions que presentarà PxC son les següents:

  1. Baixar l’IBI recalculant a la baixa el coeficient de càlcul d’aquest impost tenint en compte la base interanual negativa d’un -0,1% a data 30 d’octubre de 2014.
  2. Aplicar una rebaixa del 80% en l’IBI per als aturats que els seus ingressos no arribin al salari mínim interprofesional.
  3. Exempció total de pagament de l’impost de Plusvàlua per a les famílies en procés de desnonament.
  4. Exempció del pagament de l’impost de Vehicles de Tracció Mecànica (impost de circulació) per als aturats que els seus ingressos no arribin al salari mínim interprofesional.
  5. Bonificació del 3% de l’import de l’IBI i de la taxa d’escombraries pel pagament avançat del termini.
  6. Fraccionaments mensuals de les taxes i impostos durant tot l’exercici fiscal per a les persones que ho sol·licitin.
  7. Exempció del pagament de la taxa d’obertura d’un nou negoci si aquest crea nous llocs de treball.
  8. Rebaixa d’un 30% de l’import de la taxa d’ocupació d’espais públics per a terrasses de bars i restaurants.
  9.  Baixar la resta d’impostos, taxes i preus públics un -0,2%,  que és el valor de l’IPC a 31 setembre de 2014. 
tornar_radioIgualada