icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

El ple municipal de l’Ajuntament aprova el Pla Local de Cooperació per al període 2014-2018

El Ple Municipal de l’Ajuntament d’Igualada ha aprovat aquest dimarts, 17 de juny, el Pla Local de Cooperació 2014-2018, un document elaborat per la Comissió Igualada Solidària i la regidoria de Cooperació, després de més d’un any de treball. El Pla té com a objectiu fixar les línies generals i les directrius bàsiques en matèria de cooperació per als quatre propers anys, per tal de millorar la qualitat i l’impacte de les actuacions i, alhora, posar a l’abast de la ciutadania i dels agents que treballen en cooperació i solidaritat al municipi una política pública transparent i avaluable.

El Pla té com a missió impulsar accions de sensibilització i de cooperació al desenvolupament de qualitat i amb una voluntat transformadora. Marca cinc eixos transversals que han d’estar presents en tota intervenció de sensibilització i de cooperació al desenvolupament, com són el foment de la pau, la defensa dels drets humans i els drets de ciutadania, la promoció del desenvolupament local i comunitari, la perspectiva de gènere i la sostenibilitat ambiental, i fixa també els principis de transversalitat, transparència i concertació que regiran les actuacions. Proposa, a més, com a línies estratègiques, fomentar un canvi de valors i actituds, promoure una cooperació al desenvolupament sostenible i transformadora, millorar la comunicació i la incidència pública de les actuacions i millorar la qualitat i eficàcia de la cooperació al desenvolupament i de l’acció humanitària.

tornar_radioIgualada