icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Els equips socials d’atenció bàsica d’Igualada han atès, durant el 2020 marcat per la COVID, prop de 4.000 persones

En concret, tres mil sis-cents vuitanta-nou igualadins. Les principals problemàtiques han estat econòmiques, de salut i drogodependències, de mancances socials i d’habitatge. Entre les solucions aportades pel departament, destaquen els ajuts d’habitatge que s’han incrementat un 78%, beneficiant a 116 persones. També les prestacions d’urgència social per a subministraments. En aquest cas, se n’han beneficiat dues-centes seixanta-una famílies.

Respecte al Banc de Queviures, durant el 2020 s’han fet 6.500 repartiments. S’han atès sis-centes setanta-cinc famílies (unes mil set-centes persones), això representa un 42,7% més que l’any anterior. El juny del 2020 també es van posar en funcionament les targetes moneder per a les famílies monoparentals ateses fins aleshores al Banc de Queviures.

Pel que fa als infants, s’han destinat més de 18.000€ a ajuts de menjador, escola bressol, llibres, suport a l’escolarització i extraescolars i més de 3.000€ per ajuts en farmàcia, ortodòncia i ulleres.

 

tornar_radioIgualada