icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

Els Síndics i Defensors locals de Catalunya, entre ells la d’Igualada, presenten el VI Recull d’Informes al Parlament

Els Defensors municipals van atendre 13.642 consultes i assessoraments
i han tramitat un total de 2.737 queixes durant l’any 2013. Un 52% han
estat tancades amb una resolució favorable als interessos de la
ciutadania. Els ajuntaments han acceptat un 60% de les recomanacions
emeses. La Síndica Municipal d’Igualada, Rosa Sànchez, hi va ser present.

El FòrumSD, l’associació de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya, ha presentat al Parlament de Catalunya el Vi Recull d’Informes corresponent a les actuacions de l’any 2013 en un acte que ha estat presidit
per la M.H. Sra. Núria de Gispert. El Recull d’Informes presenta una visió global de les tasques realitzades pels síndics i defensors locals en tot l’any 2013 i pretén mostrar una visió conjunta més enllà de les actuacions que es fan a cada poble o ciutat.

L’acte de presentació s’ha celebrat al Parlament sota la presidència de la M.H. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament, l’Il·lm. Sr. Miquel Buch, president de l’Associació Catalana de Municipis, l’Il·lm. Sr. Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya i el Sr. Josep Giné Badia, síndic municipal de greuges de Lleida i president del FòrumSD. El Sr.
Frederic Prieto, Exsíndic municipal de Greuges de Cornellà ha presentat, dins el mateix acte, el llibre Sindic Municipal de Greuges: una proposta catalana en la defensa dels drets humans de Frederic Prieto i J. Antoni Martínez. A l’acte hi han assistit una important representació de Diputats i Diputades del Parlament així com alcaldes, regidors i regidores dels ajuntaments que tenen síndic o defensor municipal.

En representació d’Igualada va acompanyar la síndica municipal, Rosa Sánchez, el regidor Jordi Pont.

tornar_radioIgualada