icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

S’instal.la una passera al Parc de Vallbona d’Igualada

L’Ajuntament d’Igualada treballa, aquests dies,  per dotar la zona del Parc de Vallbona de la ciutat d’Igualada d’una passera que connecti aquesta zona amb el carrer Comarca. Així, des del carrer Comarca es podrà accedir en horitzontal fins el Parc de Vallbona de la ciutat d’Igualada.

Aquesta intervenció té per objecte connectar el Parc amb el circuit de l’Anella Verda d’Igualada, a través d’ una passera de fusta que crea una nova porta d’entrada al parc des del carrer Comarca. També pretén oferir un nou camí per a vianants i bicicletes que ressegueix el talús del Parc, actuant com a mirador sobre la vall de l’Anoia. A més d’aportar activitat i ús al parc, aquest camí permet controlar els actuals problemes d’erosió generats per l’escorrentia de l’aigua de pluja, gràcies a la seva cuneta drenant. Al mateix temps que crearà un nou biòtop de vegetació que acompanyarà els vianants al llarg del recorregut.

El Parc de Vallbona està ubicat al nord-oest d’Igualada, a cavall entre el barri de Fàtima i el barri de Set Camins. Actualment funciona més com a espai verd del barri de Set Camins que com a parc urbà.

passeraVallbona1

tornar_radioIgualada