icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Fins al 30 de juny es poden demanar els Ajuts Individuals de desplaçament per al curs actual, que atorga el Consell Comarcal de l’Anoia  

La finalitat d’aquest ajut és garantir la gratuïtat a l’alumnat d’educació obligatòria, de segon cicle d’educació infantil i d’educació especial que s’hagi de desplaçar fora del seu municipi i que no disposi de transport escolar, o que tingui la parada més propera a més de 2 km de distància. Per disposar de l’ajut és imprescindible que l’alumne/a estigui matriculat/da al centre educatiu adscrit al seu municipi.

L’import de l’ajut depèn d’un barem que té en compte la distància d’anada i tornada del municipi de l’alumne al centre educatiu. Aquest pot oscil·lar des dels 275€, quan es troba a més de 4 km del centre educatiu o de la parada de transport escolar més propera, fins als 573€, quan es troba a més de 52 km. En el supòsit que més d’un germà assisteixi al mateix centre docent, només es concedirà un ajut per família.

Per demanar aquest Ajut Individual de desplaçament cal fer una única sol·licitud per família, a l’enllaç https://www.anoia.cat/departaments/ensenyament/ajuts-individuals-de-desplacament/.

Aquest ajut s’atorga sobretot a les famílies que viuen en nuclis disseminats o en masies allunyades dintre del seu municipi de residència, o quan al seu municipi no hi ha oferta formativa.

tornar_radioIgualada