icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Fins al 31 d’octubre és obert el termini per a la sol·licitud d’ajuts per al pagament de l’IBI, a #Igualada

Les persones sol·licitants han d’estar empadronades a Igualada, ser majors de 65 anys o pensionistes o beneficiaris d’una pensió no contributiva. També hi poden optar les persones d’entre 55 i 65 anys en situació d’atur de llarga durada superior a 540 dies immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de l’ajut. Cal destacar que les persones sol·licitants no poden ser titulars en propietats d’altres béns immobles ni tenir deutes pendents de pagament amb la hisenda municipal i han d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social. Si l’habitatge és d’un sol resident, els ingressos anuals no poden superar els 20 mil euros, si és de dos residents els 31 mil, i si té més de dos residents, els 36 mil euros.

D’altra banda, també poden gaudir d’un ajut per al pagament de l’IBI les persones empadronades a Igualada que formin part de famílies monoparentals i compleixin els requisits indicats a les bases d’aquesta convocatòria. Queden exclosos d’aquests ajuts els habitatges amb un valor cadastral superior a 190.000 euros.

Per a més informació es pot consultar la web tramits.igualada.cat , posant com a paraula clau IBI, o bé trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Igualada 93 803 19 50.

tornar_radioIgualada