icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

#Igualada adapta alguns entorns de centres escolars per facilitar la mobilitat segura pel retorn a les escoles

El regidor de Mobilitat i Sostenibiltat, Miquel Vives, ha explicat que
“Una de de condicions que es preveuen claus per al correcte funcionament del curs
escolar i per evitar la propagació i rebrot de la pandèmia és la separació física i
estanquitat de grups d’alumnes”. En aquest sentit, ha destacat que el seu
departament, conjuntament amb el d’Ensenyament i en coordinació amb les escoles,
ha realitzat diverses actuacions a la via pública per facilitar les entrades i sortides dels
alumnes als centres escolars.

En concret, s’han eliminat o desplaçat aparcaments de cotxes i de motos i s’han tancat
al trànsit (ja sigui de forma temporal o definitiva) zones que l’escola podrà usar com a
pati o per fer files d’entrada. La mesura s’adopta amb la finalitat d’esponjar tant com
sigui possible les àrees d’entrada i sortida a l’escola. A més, també s’han fet millores
en la senyalització viària (vertical i horitzontal) en els entorns escolar i s’ha acordat i
l’ús d’espais públics com parcs i jardins per a realitzar activitats de lleure.
En concret, les actuacions realitzades són:

Escola Mowgli: Eliminació de places d’aparcament davant c/Marcel·lí
Champagnat. Col·locació de tanques i permís per a tallar el carrer Marcel·lí
Champagnat entre Sant Carles i Berga
Escola Anoia: repintat del pas de vianants i instal·lació de nous senyals
verticals i horitzontals d’avís d’escola.
Escola Pia: canvi en la ubicació dels aparcament de motos, de vorera a
calçada, cosa permet una entrada més ampla per el carrer del Portal.
Col·legi Jesús Maria, ampliació de la vorera, en el marc de les obres
d’accessibilitat que es fan a la zona.
-Escola Emili Vallès: pintura i senyalització viària per facilitar el pas de vianants
i una zona de baixador escolar (petó i adéu).

Vives ha destacat que algunes d’aquestes accions són temporals, però d’altres ja
tenen caràcter permanent i ha insistit que “Demanem als pares que a l’hora de deixar i
recollir els fills siguin el màxim de curosos i que facin aquestes accions sempre que
sigui possible anant a peu i de forma ràpida i segura sanitàriament. La escola ha fet un
gran esforç per a ser segura, cal que també tinguem responsabilitat a l’efectuar
aquestes maniobres d’entrada i sortida”.

tornar_radioIgualada