icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

La Conca d’Òdena disposarà de quatre nous sectors d’activitat econòmica, amb un total de 205 hectàrees: Igualada-Jorba, Aeròdrom Igualada-Òdena, Hostal del Porc a Vilanova, i el Raval i Can Marquès a Òdena

La Comissió territorial d’urbanisme del Penedès, presidida pel director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha aprovat inicialment  el Pla director urbanístic de l’activitat econòmica (PDUAE) de la Conca d’Òdena, que delimita i ordena 205 hectàrees, de les quals prop de 100 es destinaran a activitat industrial i logística en quatre sectors. Això suposa una reducció del 65% respecte el que preveia l’antic planejament de 2009. El nou Pla també fixa directrius, que els planejaments municipals hauran de complir, per preservar els corredors verds i agrícoles, preservar la xarxa de camins i reconvertir sectors industrials obsolets en residencials.

El PDUAE de la Conca d’Òdena s’impulsa en coordinació amb els set municipis que abasta: Castellolí, Igualada, Jorba, Òdena, la Pobla de Claramunt, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. El seu objectiu és crear el marc urbanístic adequat per delimitar nous sectors d’activitat econòmica amb una visió global del territori de la Conca. A diferència de plans directors més antics, el PDUAE qualifica directament el sòl i estableix ja l’ordenació detallada de cada sector. També modifica i actualitza alguns aspectes del Pla director de 2009 que han quedat obsolets.

Quatre sectors d’activitat econòmica

Així, el PDUAE ordena quatre sectors d’activitat econòmica, que sumen una superfície total de 205 hectàrees. D’aquesta superfície, prop de 100 hectàrees, el 49%, serà per a usos industrials i logístics, seguida de la superfície per a zones verdes (66 ha, un 32% del total del PDUAE), equipaments (14 ha, el 7% del total) i sistema viari (13 ha, el 7%).

En concret, els quatre sectors, i la superfície concretament industrial de cadascun, són:

  1. Parc Tecnològic i Empresarial de Jorba-Igualada (16,41 ha industrials). Se situa en terrenys de Jorba, Igualada i, en menor mesura, d’Òdena. Acollirà parcel·les de grandària mitjana (dues parcel·les de 7 ha cadascuna i una de 2 ha), amb visibilitat directa des de l’A-2, que poden resultar especialment atractives per a empreses que busquen tenir presència al territori.
  2. Entorn de l’aeròdrom d’Igualada-Òdena (56 ha industrials). Situat principalment a Òdena, s’hi preveu una parcel·la de 44,6 ha de superfície per a activitats econòmiques de gran format i diverses més petites, d’entre 0,1 i 5,4 ha, que es destinarien a activitats pròpiament aeronàutiques. Aquest sector incorpora els terrenys que es preveien destinar a l’àrea residencial estratègica (ARE) Fàtima Nord d’Igualada, que ara es qualifiquen com a zona verda i equipaments.
  3. L’Hostal del Porc (8,10 ha industrials).Situat a Vilanova del Camí, acollirà una única parcel·la de 8,1 ha per a activitats econòmiques. Pel que fa al sòl per a equipaments, es preveu la possibilitat d’ubicar-hi una planta depuradora si és necessari.
  4. El Raval i Can Marquès (19,28 ha industrials). Ubicat a Òdena, s’hi preveu una única parcel·la per a activitats econòmiques de gran format, amb 20,11 ha. El desenvolupament d’aquest sector es condiciona a que prèviament s’hagi completat el dels sectors anteriors.

Preservació dels espais naturals i garantia de transformació urbana

A més d’ordenar aquests quatre sectors econòmics, el PDUAE estableix una sèrie de directrius que els ajuntaments hauran d’incorporar obligatòriament quan revisin o modifiquin els seus planejaments municipals.

Les directrius volen assegurar el compliment d’altres objectius del Pla director, com la preservació d’espais naturals i corredors agrícoles, la xarxa de camins rurals, la conversió de la BV-1106 en via urbana o la transformació en noves zones residencials de sectors industrials obsolets.

Menys consum de sòl i més compacte

A la zona de la Conca d’Òdena existeix un Pla director urbanístic (PDUCO), aprovat el 2009, que preveia destinar 599 hectàrees a sectors d’activitat econòmica. No obstant, el Pla aprovat avui el modifica, alineant-se amb els principis que establirà la futura Llei de territori, actualment en redacció. Així, s’aposta per minimitzar el consum de nou sòl i situar els nous creixements en continuïtat amb els existents.

Com a resultat, els sòls per a activitat econòmica ocuparan finalment 205 hectàrees, un 65% menys del que preveia aquell planejament.

 

tornar_radioIgualada