icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

La CUP Igualada creu que el POUM és una oportunitat per repensar Igualada

La CUP Igualada creu que el POUM és una oportunitat immillorable per repensar la ciutat. Com la majoria de partits, considera necessària l’actualització del pla vigent des del 1986, però defensa que aquesta renovació es concreti en un procés participatiu, democràtic i transparent. La CUP defensa que l’eina de planificació més important que tenen els municipis l’ha de decidir des del principi la ciutadania, ratificar en un referèndum i poder-ne fer el seguiment en tot moment.

Així, la CUP proposa un procés de renovació basat en tres principis: el participatiu, amb trobades organitzades per l’Ajuntament per recollir l’opinió ciutadana abans de la redacció; democràtic: en què la ciutadania pugui decidir en referèndum els aspectes claus del planejament; i transparent: en què la ciutadania tingui accés a tota la informació relacionada amb la redacció del POUM que no sigui de caràcter confidencial.

La candidatura troba imprescindible recuperar la perspectiva política de l’urbanisme, trencar amb la idea que és un camp del coneixement exclusiu per a arquitectes i enginyers; que l’urbanisme és més que un conjunt de tècniques i normatives, i el POUM ha de servir d’exemple de construcció del dret a la ciutat, basat en la participació i al servei de la ciutadania.

Participació: procés participatiu previ

Tota renovació del POUM, segons la llei d’urbanisme, compta amb un procés participatiu, però la CUP proposa que la participació vagi més enllà dels mínims legals. “Tenim la voluntat de traçar les grans línies estratègiques en base a les propostes de la ciutadania, no només a proposta de l’equip de govern. I per això cal dotar la ciutadania de les eines necessàries per opinar i decidir”, afirma.

Per fer-ho possible “proposem que l’Ajuntament organitzi debats i tallers participatius a cada un dels districtes per recollir informació a nivell de diagnosi i també a nivell propositiu”. Es defensa que “en el cas del barri del Rec caldrà comptar amb tallers i debats participatius específics, donat l’interès i el debat que suscita a escala de ciutat”. Es tracta per tant, de recollir propostes de millora dels barris de la ciutat.

Democràcia: referèndum sobre aspectes claus

La CUP aposta perquè la ciutadania tingui veu i vot en les decisions que es prenen. Per això, que l’Ajuntament organitzi un referèndum, amb diverses preguntes, sobre aquells temes claus que hagin generat més debat en el procés participatiu i de redacció del planejament. El referèndum caldria fer-lo amb el gruix dels treballs de redacció del POUM acabats i abans del període d’al·legacions.

Transparència: llums i taquígrafs

La CUP també creu que cal habilitar mecanismes per assegurar la transparència del procés. Per exemple, la creació d’un lloc web que permeti resseguir el procés de renovació del POUM i on trobar de manera àgil les propostes i els elements de debat. O bé, que les actes de les reunions entre l’equip de govern i l’equip de redacció siguin públiques i que, en algunes ocasions, aquestes reunions siguin obertes a tota la ciutadania.

tornar_radioIgualada