icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

La Diputació de Barcelona lliura a l’Ajuntament d’Igualada el pla d’autoprotecció de la Cursa Popular

L’encàrrec ha consistit en la redacció del pla d’autoprotecció d’aquest esdeveniment esportiu, que forma part del catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. L’objectiu d’aquest treball és preparar els mitjans humans i tècnics necessaris per fer front a les emergències que puguin esdevenir-se durant el desenvolupament de l’activitat, que se celebra a l’aire lliure. El pla consta de quatre documents: un per a la identificació de l’activitat, un per preveure els recursos i mitjans disponibles, un manual d’actuació (amb les mesures de resposta necessàries per poder actuar en cas d’emergència) i un d’implantació, manteniment i actualització.

tornar_radioIgualada