icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

La prova pilot de lleure inclusiu a Igualada aconsegueix que més infants puguin fer extraescolars

Aquest curs escolar Igualada ha acollit una prova pilot de lleure inclusiu que ha permès a una vintena d’infants de segon curs de primària tenir accés a activitats de lleure que es fan a la ciutat fora de l’horari escolar, com ara futbol, piscina, dansa, poliesportiu, teatre, robòtica o patinatge. En alguns casos aquestes activitats extraescolars es fan als mateixos centres escolars, organitzades per les AMPA i les AFA, i en d’altres casos estan organitzades per diferents entitats, clubs i organitzacions de la ciutat.

El projecte es fa en coordinació amb les escoles, amb les entitats de lleure i amb un acompanyament i avaluació individualitzat al llarg de tot el curs escolar de cada un dels infants. Els nens i nenes que participen a la prova pilot, que va arrencar el mes de setembre, no havien fet mai abans cap activitat extraescolar, i quan falten poques setmanes perquè s’acabi el curs en fan una valoració molt positiva; s’ha aconseguit una bona integració i tenen interès a continuar l’activitat el curs que ve.

Aquest bon balanç és el que ha fet decidir a l’Ajuntament d’Igualada i la Creu Roja a donar continuïtat al projecte i valoraran la possibilitat d’ampliar-lo a alumnat d’altres cursos. El projecte de lleure inclusiu impulsat per l’Ajuntament d’Igualada va néixer després de constatar que els infants amb menys recursos tenen més dificultats per accedir als aprenentatges que es donen més enllà de l’horari lectiu i es perden, per tant, tots els beneficis socials i personals que aporten les activitats extraescolars. Així doncs, es busca que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats a l’hora de participar en activitats educatives i de lleure.

D’aquesta manera les famílies que no accedirien a l’oferta d’activitats extraescolars que es fan a la ciutat per desconeixement o per manca de recursos tenen l’oportunitat de conèixer, a través de Creu Roja, quines són les activitats més adequades per als seus fills en funció dels seus interessos i motivacions. A més, facilitar aquest accés equitatiu a l’educació fora de l’aula també genera un benefici col•lectiu, ja que es fomenta la cohesió social i la integració i es crea sentiment de comunitat i pertinença.

Educació a temps complet

Alguns estudis indiquen que participar en determinades activitats extraescolars ajuda al progrés acadèmic de l’alumnat, els dona més predisposició a l’aprenentatge i incrementa les expectatives formatives per a l’educació postobligatòria. A més, els ajuda a desenvolupar altres competències i interessos i a ampliar el seu cercle social. A través de les activitats extraescolars que organitzen les AMPAS/AFAS de cada centre, dels ensenyaments artístics municipals, o del món de l’esport, es vol garantir que tots els infants tinguin accés a les activitats de lleure especialment en una ciutat com Igualada on el teixit associatiu esportiu, cultural i d’oci és tan extens.

L’Ajuntament d’Igualada es va adherir a l’Aliança Educació 360 impulsada per la Fundació Jaume Bofill, a Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona l’any 2018 i es va comprometre, entre d’altres punts, a treballar per l’èxit educatiu dels infants i joves en tots els entorns educatius dels infants. A més, Igualada ha signat el Pacte contra la Segregació impulsat pel Síndic de Greuges, i treballa per fer una diagnosi de les causes de la segregació i promoure les accions que han de fer possible l’equitat d’accés dels infants a l’educació en el lleure, entre d’altres.

tornar_radioIgualada