icon_radio

RÀDIO

BLOG

LA RESPOSTA del “Saps on és?” setmana del 2 al 5 de febrer

La Resposta d’aquesta setmana és el carrer França, en una foto feta des del camp de globus de l’avinguda de Catalunya. La nau industrial que es veu és de l’empresa Dillepasa. Enhorabona a tots els encertants i gràcies per participar. Dimarts vinent més fotos del nostre fotògraf de capçalera, el Vicens Martin.

PREMIS

1 bici de Magatzems FARO

1 nit amb esmorzar a l’Hotel Molí Blanc

1- obsequi de Marathon Esports

1- Unes Munich Sport

LLISTAT DE NÚMEROS

1- Jonatan Cañadas – setmana del 13 al 16 de gener

2- Joanatan Cañadas (encert  1r dia)

3- Maria Rosa Godó

4- Maria Rosa Godó (encert  1r dia)

5- Rosa Falcones

6- Rosa Falcones (encert  1r dia)

7- Maria Rosa del Rio

8- Maria Rosa del Rio (encert  1r dia)

9- Imma Senserrich

10- Imma Senserrich (encert  1r dia)

11- Maria Vidal

12- Jaume Marimon

13- Marta Batet

14- Silvia Gualda

15- Neus Vilanova

16- Mònica Margets

17- Carles Cabré

18- Ivan Santano

19- Silvia Rovira

20- Carla Rodríguez

21- Jan Rodríguez

22- Rosita Carrera

23- Jordi Rodríguez

24- Nati Inglada

25- Jérome Loos

26- Toni Guix

27- Anna Moreno

28- Mireia Subirana

29- Patxi Cristian

30- Pol Salanova

31- Jordi Comaposada

32- Marina Salanova

33- Josep Teixé

34- Mercè Termens

35- Quim Solé

36- Sandra Domènech

37- Isaac Gual

38- Mar Claramunt

39- Montse Muntada

40- Judit Carrero

41- Xavier Regordosa

42- Sonia Sebastian

43- Xavi Carles

44- Marta Queralt

45- Júlia Salanova

46- Ester Carles

47- Josep Riba

48- Vanesa Moreno

49- Pere Riba

50- Marta Rodríguez

51- David Puiggrós

52- Roser Garcia

53- Joana Bernaus

54- Jam Claramunt

55- Sara Raja

56- Lidia Massana ———- setmana del 19 al 22 de gener

57- Lidia Massana (encert 1r dia)

58- Maria Vidal

59- Maria Vidal (encert 1r dia)

60- Jordi Comaposada

61- Jordi Comaposada (encert 1r dia)

62- Mercè Tèrmens

63- Mercè Tèrmens (encert 1r dia)

64- Rosa del Rio

65- Rosa del Rio (encert 1r dia)

66- Núria Bisbal

67- Núria Bisbal (encert 1r dia)

68- Josep Teixé

69- Josep Teixé (encert 1r dia)

70- Montse Muntada

71- Montse Muntada (encert 1r dia)

72- Jaume Marimon

73- Jaume Marimon (encert 1r dia)

74- Patxi Cristian

75- Patxi Cristian (encert 1r dia)

76- Núria Cor

77- Núria Cor (encert 1r dia)

78- Núria Solà

79- Núria Solà (encert 1r dia)

80- Sandra Domènech

81- Sandra Domènech (encert 1r dia)

82- Imma Senserrich

83- Imma Senserrich (encert 1r dia)

84- Ma Rosa Godó

85- Ma Rosa Godó (encert 1r dia)

86- Marta Batet

87- Marta Batet (encert 1r dia)

88- Pol Salanova

89- Pol Salanova (encert 1r dia)

90- Judit Carrero

91- Judit Carrero (encert 1r dia)

92- Marina Salanova

93- Marina Salanova (encert 1r dia)

94- Llorenç Puiggrós

95- Llorenç Puiggrós (encert 1r dia)

96- Júlia Salanova

97- Júlia Salanova (encert 1r dia)

98- Marta Carles

99- Marta Carles (encert 1r dia)

100- Xavi Carles

101- Xavi Carles (encert 1r dia)

102- Ester Carles

103- Ester Carles (encert 1r dia)

104- Rosa Falcones

105- Rosa Falcones (encert 1r dia)

106- Vicente Bitrián

107- Vicente Bitrian (encert 1r dia)

108- Silvia del Fresno

109- Silvia del Fresno (encert 1r dia)

110- Xavier Gutierrez

111- Xavier Gutierrez (encert 1r dia)

112- Esther Valero

113- Esther Valero (encert 1r dia)

114- Juan Luis

115- Juan Luis (encert 1r dia)

116- Ivan Santano

117- Ivan Santano (encert 1r dia)

118- Carles Gabré

119- Carles Cabré (encert 1r dia)

120- Roser Garcia

121- Roser Garica

122- Marcos Castillo

123- Marcos Castillo

124- Jordi Rodríguez

125- Jordi Rodríguez (encert 1r dia)

126- Silvia Rovira

127- Silvia Rovira (encert 1r dia)

128- Carla Rodríguez

129- Carla Rodríguez (encert 1r dia)

130- Jan Rodríguez

131- Jan Rodríguez (encert 1r dia)

132- Rosita Carrera

133- Rosita Carrera (encert 1r dia)

134- Neus Carles

135- Neus Carles (encert 1r dia)

136- Josep Riba

137- Josep Riba (encert 1r dia)

138- Silvia Gualda

139- Silvia Gualda (encert 1r dia)

140- Bernat Garcia

141- Bernat Garcia (encert 1r dia)

142- Jan Claramunt

143- Jan Claramunt (encert 1r dia)

144- Toni Guix

145- Toni Guix (encert 1r dia)

146- Anna Moreno

147- Anna Moreno (encert 1r dia)

148- Pere Riba

149- Pere Riba (encert 1r dia)

150- Ricard Solà

151- Monica Margets

152- Pau Mestre

153- Juan A. Martínez

154- Neus Vilanova

155- Luis Limpio

156- Sara Raja

157- Joana Bernaus

158- Jaume Bruch

159- Jérôme Loos

160- Núria Múnera

161- Marta Queralt

162- Emma Sellarés

163- Carles Gutierrez

164- Lidia Masana ———- setmana del 26 al 29 de gener

165- Lidia Masana (1r encert)

166- Mercè Tèrmens

167- Mercè Tèrmens (1r encert)

168- Patxi Cristian

169- Patxi Cristian (1r encert)

170- Mònica Margets

171- Mònica Margets (1r encert)

172- Judit Carrero

173- Judit Carrero (1r encert)

174- Ma Rosa Godó

175- Ma Rosa Godó (1r encert)

176- Marta Batet

177- Marta Batet (1r encert)

178- Silvia Gualda

179- Silvia Gualda (1r encert)

180- Carles Cabré

181- Rosa Falcones

182- Ivan Santano

183- Anna Moreno

184- Òscar Cuadras

185- Rosa del Rio

186- Silvia Rovira

187- Carla Rodríguez

188- Jordi Rodríguez

189- Rosita Carrera

190- Jan Rodríguez

191- Sonia Sebastian

192- Marta Rodríguez

193- Emma Sellarés

194- Imma Senserrich

195- Sandra Domènech

196- Silvia garcia

197- Xavi Bacardit

198- Neus Carles

199- Núria Solà

200- Jordi Comaposada

201- Maria Vidal

202- Ricard Solà

203- Martin Lucas

204- Vanessa Moreno

205- Xavi Carles

206- Ester Carles

207- Ma Antonia Soto

208- Silvia del Fresno

209- Marta Queralt

210- Júlia Salanova

211- Esther Valero

212- Neus Vilñanova

213- Josep Riba

214- Joana Bernaus

215- Carme Bernaus

216- Laura Montaner

217- Pilar Rodríguez

218- Jordi Bernat

219- Jérôme Loos

220- Ricard Solà ———- setmana del 2 al 5 de febrer

221- Ricard Solà (encert 1r)

222- Carla Puiggrós

223- Carla Puiggrós (encert 1r)

224- Carles Cabré

225- Carles Cabré (encert 1r)

226- Ivan Santano

227- Ivan Santano (encert 1r)

228- Rosa Falcones

229- Rosa Falcones (encert 1r)

230- Imma Senserrich

231- Imma Senserrich (encert 1r)

232- Alícia Fernández

233- Alícia Fernández (encert 1r)

234- Jordi Bernadí

235- Jordi Bernadí (encert 1r)

236- Pau Mestre

237- Òscar Masonis

238- Silvia Rovira

239- Carla Rodríguez

240- Jordi Rodríguez

241- Rosita Carrera

242- Jan Rodríguez

243- Ptxi Cristian

244- Lídia Masana

245- Sílvia Gualda

246- Ma Rosa Godó

247- Juan Luís Martínez

248- Mercè Tèrmens

249- Jordi Comaposada

250- Robert Martin

251- Josep Teixé

252- Quim Solé

253- Silvia del Fresno

254- Marina Salanova

255- Xavi Carles

256- Ester Carles

257- Roser Garcia

258- Josep Riba

259- Vanessa Moreno

260- Marta Rodríguez

261- Marta Batet

262- Joana Bernaus

263- Mònica Margets

264- Maria Vidal

265- Esther Valero

266- Rosa del Rio

267- Carme Bernaus

268- Nati Inglada

269- Emma Sellarés

270- Núria Solà

271- Marta Carles

272- Helena López

273- Marta Pallarés

274- Marta Queralt

275- Llorenç Puiggrós

276- Júlia Salanova

277- Pedro Segura

278- Ricard Batet

279- Laura Montaner

280- Sílvia García

281- Xavi Bacardit

282- Jan Claramunt

283- Pere Riba

284- Anna Moreno

285- Toni Guix

286- Neus Vilanova

287- Sara Raja

tornar_radioIgualada