icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

L’Ajuntament d’ #Igualada convoca els ajuts per a estudiants universitaris i els premis d’Excel·lència de selectivitat, cicles formatius i grau universitari

L’Ajuntament d’Igualada obre el termini de presentació de sol·licituds per a dues
convocatòries adreçades a estudiants de cicles superiors: els Premis d’Excel·lència,
adreçats a estudiants de Selectivitat, cicles formatius de Formació Professional i d’Arts
Plàstiques i Disseny, i de grau universitari, i les subvencions per cursar estudis de grau
i postgraduació universitària.

Tant els premis com les subvencions pretenen valorar l’esforç dels estudiants de la
ciutat i reconèixer la bona trajectòria formativa i el talent i constància que els han
permès assolir un resultats acadèmics destacats. Les sol·licituds d’ambdues
convocatòries es podran realitzar del 20 de juliol al 21 d’agost, de forma telemàtica,
des de l’apartat e-tràmits del web municipal (tramits.igualada.cat), on també es pot
trobar la informació detallada, les bases i la documentació a presentar.

Els Premis d’Excel·lència s’adrecen a estudiants de la ciutat que hagin obtingut les
millors qualificacions a les Proves d’Accés a la Universitat (Selectivitat) o que hagin
finalitzat els estudis de cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació
Professional o d’Arts Plàstiques i Disseny o de Grau Universitari amb notes
destacades.

S’atorgarà un màxim de deu premis per cadascuna de les quatre categories i, per
optar-hi, caldrà acreditar una qualificació mínima de 8,5 punts a la prova de
Selectivitat, o una qualificació mínima de 8 punts en els estudis de cicles formatius de
Grau Mitjà, de Grau Superior o de Grau Universitari.

Alhora, com en anys anteriors, també es convoquen ajuts per a estudiants de grau i
postgraduació Universitària. En aquesta convocatòria, enguany tindran preferència els
i estudiants afectats econòmicament, bé sigui personalment o per algun membre de la
seva unitat familiar, per la crisi sanitària de la Covid-19.

Podrà optar als ajuts l’estudiant que hagi aprovat un mínim de 30 crèdits en el curs
universitari 2019/2020, tant en estudis de Grau com de Màster universitari. Per a les
dues convocatòries és necessari estar donat d’alta del Padró Municipal d’habitants des
de sis mesos abans, a comptar des de l’últim dia del termini de presentació de
sol·licituds.

tornar_radioIgualada