icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

L’Ajuntament d’ #Igualada rep la cartografia topogràfica urbana 3D del municipi realitzada per la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament d’Igualada ha rebut la cartografia topogràfica urbana digital 3D escala1:1000 del municipi. La nova cartografia ha estat lliurada a l’alcalde, Marc Castells, pel diputat d’Infraestructures i Espais Naturals, Pere Pons.

El treball cartogràfic inclou un total de 820 hectàrees del municipi i recull les hectàrees de sòl urbà i urbanitzable, així com les hectàrees del sòl no urbanitzable necessàries per a la planificació urbanística dels seu àmbit territorial. És una eina que facilita els treballs de diagnosi, planificació i gestió municipal, així com la presa de decisions estratègiques.

La cartografia està realitzada a partir de la fotointerpretació de fotografies aèries mitjançant tècniques fotogramètriques a més del treball de camp, i està estructurada en sis fitxers que inclouen l’altimetria, planimetria, toponímia, vialer, model digital de superfícies i model digital del terreny. El treball s’ha realitzat segons plec d’especificacions tècniques v 2.2 aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i s’ha lliurat en els formats Microstation, Autocad, Shapefile i PDF amb nivells i sistema de referència ETRS89.

tornar_radioIgualada