icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

L’Ajuntament d’#Igualada fixa el seu Codi d’Ètica i de Bon Govern pels representants polítics locals

L’equip de govern de la capital de l’Anoia té previst aprovar pròximament el document que té com a objectiu fixar uns valors ètics i de conducta en l’exercici de les funcions dels representants polítics de la ciutat. El codi pretén garantir una gestió íntegra i transparent de l’Ajuntament, així com proporcionar eines per la resolució d’eventuals conflictes ètics de les persones destinatàries. El document, que ha estat presentat pel regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, ha estat analitzat per un comitè assessor, presidit per la Síndica de Greuges i integrat per tècnics, juristes i càrrecs electes, i pretén garantir una gestió íntegra, eficient i transparent de l’Ajuntament. El codi també proporciona eines per a la resolució d’eventuals conflictes ètics de les persones destinatàries. Per aconseguir aquests objectius, el Codi recull principis relatius als conflictes d’interessos, a la gestió i aplicació dels recursos públics, a la transparència i l’accés a la informació, en matèria contractual, en matèria de subvencions i ajuts públics i d’actuació amb els grups d’interès.

tornar_radioIgualada