icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

L’Ajuntament d’#Igualada impulsa una línia d’ajuts destinats a reprendre o adaptar l’activitat econòmica arran de l’episodi de Covid-19

L’Ajuntament d’Igualada, a través del Departament de Dinamització Econòmica, torna a convocar tres línies de subvencions destinades a empreses. Aquestes subvencions han de servir per ajudar els treballadors autònoms, el foment dels llocs de treball estables o la creació de noves empreses. Com a novetat, l’Ajuntament ha ampliat els recursos i ha creat una nova línia d’ajuts destinada a poder reprendre o adaptar l’activitat econòmica arran de la crisi generada per la Covid-19.

Aquesta nova línia d’ajuts va destinada les persones físiques o jurídiques titulars d’una activitat comercial minorista. També va encaminada als serveis professionals no essencials que requereixin l’obertura al públic, perquè van haver de paralitzar l’activitat per l’estat d’alarma. De la mateixa manera, també se’n podran beneficiar els que van haver d’afrontar despeses extraordinàries per reprendre o adaptar l’activitat econòmica del seu establiment. Per poder accedir a les subvencions cal complir diferents condicions: que durant l’exercici del 2019 no hagin superat la facturació de 700.000 €; que en la data inicial de sol·licitud de la subvenció tinguin menys de deu treballadors, i que hagin obtingut un mínim de 5 punts, d’acord amb els criteris de puntuació establerts.

La despesa subvencionable serà aquella necessària per a reprendre o adaptar l’activitat econòmica (projecte mínim de 1.200 €), ja siguin inversions o despesa corrent, en el marc de les tres línies següents: sistemes de protecció i anàlisi sanitària; solucions digitals per al negoci necessàries per adaptar-se a la nova situació, o despeses necessàries per a la reactivació econòmica i estratègica. La subvenció reintegrable serà, com a màxim, del 80 % de la despesa elegible, amb el límit màxim de 4.000 €. La dotació pressupostària és de 150.000 €. Les sol·licituds es poden presentar del 15 de juny al 10 de juliol. Ambdós inclosos, a través del web de l’Ajuntament d’Igualada, en l’apartat de e-tràmits: https://tramits.igualada.cat/Ciutadania/.

Aquesta línia específica dedicada a pal·liar els efectes de la Covid-19, s’afegeix, doncs, a les tres que ja es convoquen habitualment. La primera concedeix subvencions a fons perdut per al foment de llocs de treball estables. Els requisits són que l’empresa generi activitat econòmica a Igualada i que es mantingui la plantilla i s’incrementi el nombre de treballadors indefinits. L’import mínim de la subvenció és de 600 €. La segona línia consisteix en subvencions a fons perdut per al foment de la creació de noves empreses. L’alta de l’empresa ha d’haver estat formalitzada durant l’any 2019 i cal que hi hagi una inversió mínima de 3.000 € per soci en immobilitzat material durant aquell mateix any. També s’ha d’acreditar la viabilitat tècnica, econòmica i financera de l’empresa. L’import mínim de l’ajut és de 1.500 € i el màxim, de 3.800. Finalment, també es convoquen ajuts a fons perdut per al foment a la consolidació de l’activitat dels treballadors autònoms. Se subvencionen les quotes del RETA des del 25è mes fins al 36è a raó de 50 € mensuals fins a un màxim de 500 €.

El termini per sol·licitar aquestes tres línies d’ajuts acaba el 3 de juliol.

 

tornar_radioIgualada