icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

L’Anoia registra 1.426 ERTOs per força major i 26 Expedients de Regulació que afecta a 9.400 persones treballadores

La Unió Empresarial de l’Anoia ha fet un recull de dades entre les seves empreses associades per conèixer quina és la seva situació actual davant el COVID-19 i per alhora, tenir més arguments per demanar i fer pressió als governs català i central, amb mesures i respostes per les empreses i els treballadors i treballadores del nostre territori.

En aquest sentit, l’enquesta resposta per una mostra total de 200 empreses, constata que més de la meitat de les empreses que han respost –el 55%- estan tancades o tancaran aviat (5,5%). La resta, el 28,5% estan obertes. Malgrat tot, l’activitat continua parcialment en moltes empreses. De les més de 130 empreses que afirmen haver tancat (total o parcialment), aquestes assenyalen que es deu especialment a l’obligació legal (25,7%), que no tenen comandes, material ni feina (25,51%) o que no poden accedir a les instal·lacions (19%). En canvi, pel que fa a les empreses que resten obertes, el 71% de les enquestades afirma que és perquè són empresa essencial i el 29,5% que fan teletreball.

Pel que fa als ERTOs, segons les dades publicades per la Generalitat de Catalunya, la comarca de l’Anoia en registra 1.426 per força major i 26 Expedients de Regulació, afectant per tant, a prop de 9.400 persones. D’altra banda, segons les dades analitzades per la UEA, la meitat de les empreses enquestades n’ha presentat, i el 12% més probablement el presentaran en els pròxims dies. La majoria d’aquests expedients (el 85’2%) estan en tramitació i només un 13’6% estan concedits. El fet d’haver presentat ERTO és un dels motius clau pel qual les empreses no s’acullen al “Permís retributiu recuperable”, aprovat pel Govern de l’estat.

 

Pèrdues econòmiques entre els 5.000€ i 500.000€

A nivell de pèrdues econòmiques, gairebé el 70% de les empreses que ja poden valorar les pèrdues, quantifica que entre març i abril perdran entre els 5.000 € -des de la petita empresa o autònom- fins els 500.000€, la mitjana i gran empresa, majoritàriament. En total, les pèrdues de les 139 empreses que han pogut quantificar-les, ascendiran com a mínim a 14,7 milions d’euros. La gran majoria de les empreses suspenen les mesures adoptades pel govern.

 

Davant d’aquetes xifres, la UEA referma la seva posició

de valorar d’insuficients les ajudes aprovades per l’administració i exigeix que s’implementin mesures complementàries a aquestes ajudes per poder afrontar amb mínimes garanties la situació excepcional en la que es troba l’empresariat anoienc. En concret, la gran majoria de les empreses, el 85,5% considera que les mesures adoptades pel govern central i el Govern de la Generalitat són insuficients i arriben tard. Les empreses enquestades insten de la necessitat de facilitats econòmiques i administratives; de la desprotecció dels autònoms; de poder deixar de pagar impostos i tributs, préstecs, leasing, hipoteques, rentings bancaris, i rebuts de serveis com electricitat, aigua i gas mentre no puguin mantenir l’activitat; i ajudes econòmiques directes i línies de crèdit per a les empreses.

 

La UEA insta als ens governamentals a actuar amb previsió i responsabilitat la incorporació al treball

Davant l’anunciament de l’aixecament del confinament dur que es va aplicar per part del Govern espanyol el passat dia 30 de març –tot i que perllongarà l’estat d’alarma fins el dia 26 d’abril-, des de la UEA s’ha instat a la patronal Foment del Treball Nacional a fer pressió davant el govern espanyol per tal que el govern emeti de forma clara quina ha de ser la incorporació al treball de les empreses no essencials. Així doncs, des de la UEA s’espera que el Reial Decret es publiqui amb un horari i dia d’antelació per tal que les empreses puguin actuar amb previsió; així com també, que es garanteixin les condicions de seguretat per als treballadors i treballadores de les empreses.

tornar_radioIgualada