icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Més de 60.000 euros en ajuts per a l’obertura i reforma d’establiments i rehabilitació d’edificis al barri de Sant Agustí

L’Ajuntament d’Igualada concedeix enguany disset subvencions en el marc del Projecte d’Intervenció Integral del Barri de Sant Agustí per a l’any 2015, per un import global conjunt de 63.100 euros. Les sol·licituds rebudes mentre va romandre obert el termini van ser divuit.

En concret, un cop avaluades les peticions rebudes, es donen tres subvencions per l’obertura de nous establiments comercials en aquest barri per un import total de 22.400 euros, tres subvencions per a la reforma d’establiments amb una quantia conjunta de 5.100 euros i, a banda, onze ajuts per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’ús residencial amb un import global de 35.600 euros.

Els imports de les subvencions s’estableixen en funció del nombre d’habitatges i de la inversió realitzada. Durant el període 2007-2015, a través d’aquest programa s’han subvencionat prop de cent setanta actuacions de rehabilitació en edificis residencials al barri de Sant Agustí i, durant el període 2012-2015, s’han atorgat també nombroses ajudes per a l’obertura de nous establiments comercials i per a la reforma i millora dels existents.

tornar_radioIgualada