icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

Nova convocatòria d’ajuts per guarniments nadalencs a la via pública

L’Ajuntament d’Igualada dóna un any més suport a totes aquelles persones, entitats o empreses que desenvolupen accions destinades a la dinamització comercial de la ciutat i que vulguin contribuir a la decoració nadalenca amb ornaments a la via pública i obre una nova convocatòria de subvencions per aquestes accions en diferents vials comercials de la ciutat.

Els interessats a sol·licitar aquests ajuts, tenen a disposició les corresponents bases específiques i els annexos al web de l’Ajuntament d’Igualada www.igualada.cat, en l’apartat de Tràmits (Ajuts i Subvencions). També poden adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament (Plaça de l’Ajuntament, 1) o a IG-Nova Empresa (Av. Mestre Muntaner, 86). Concretament, caldrà tenir cura a l’hora d’emplenar la sol·licitud i adjuntar els documents que s’hi especifiquen i, sobretot, el termini de presentació, que va des del 24 de novembre al 12 de desembre, ambdós inclosos.

Per qualsevol dubte o qüestió que es vulgui formular es pot contactar amb el departament municipal de Dinamització Econòmica, al telèfon 93 805 04 09.

tornar_radioIgualada