icon_radio

RÀDIO

BLOG

NOVA FOTO del “Saps on és?” setmana del 19 de febrer

El nostre fotògraf, Vicens Martin, ens ha dut una foto molt complicada, o això es pensa. Aquest és el repte d’aquesta setmana. Saps on està feta la foto? Vinga va, respostes a sapsones@gmail.com i a l’App gratuïta IgualApp. Les respostes avui, el primer dia, valen doble.

PREMIS

1 bici de Magatzems FARO

1 nit amb esmorzar a l’Hotel Molí Blanc

1- obsequi de Marathon Esports

1- Unes Munich Sport

LLISTAT DE NÚMEROS

1- Jonatan Cañadas – setmana del 13 al 16 de gener

2- Joanatan Cañadas (encert  1r dia)

3- Maria Rosa Godó

4- Maria Rosa Godó (encert  1r dia)

5- Rosa Falcones

6- Rosa Falcones (encert  1r dia)

7- Maria Rosa del Rio

8- Maria Rosa del Rio (encert  1r dia)

9- Imma Senserrich

10- Imma Senserrich (encert  1r dia)

11- Maria Vidal

12- Jaume Marimon

13- Marta Batet

14- Silvia Gualda

15- Neus Vilanova

16- Mònica Margets

17- Carles Cabré

18- Ivan Santano

19- Silvia Rovira

20- Carla Rodríguez

21- Jan Rodríguez

22- Rosita Carrera

23- Jordi Rodríguez

24- Nati Inglada

25- Jérome Loos

26- Toni Guix

27- Anna Moreno

28- Mireia Subirana

29- Patxi Cristian

30- Pol Salanova

31- Jordi Comaposada

32- Marina Salanova

33- Josep Teixé

34- Mercè Termens

35- Quim Solé

36- Sandra Domènech

37- Isaac Gual

38- Mar Claramunt

39- Montse Muntada

40- Judit Carrero

41- Xavier Regordosa

42- Sonia Sebastian

43- Xavi Carles

44- Marta Queralt

45- Júlia Salanova

46- Ester Carles

47- Josep Riba

48- Vanesa Moreno

49- Pere Riba

50- Marta Rodríguez

51- David Puiggrós

52- Roser Garcia

53- Joana Bernaus

54- Jam Claramunt

55- Sara Raja

56- Lidia Massana ———- setmana del 19 al 22 de gener

57- Lidia Massana (encert 1r dia)

58- Maria Vidal

59- Maria Vidal (encert 1r dia)

60- Jordi Comaposada

61- Jordi Comaposada (encert 1r dia)

62- Mercè Tèrmens

63- Mercè Tèrmens (encert 1r dia)

64- Rosa del Rio

65- Rosa del Rio (encert 1r dia)

66- Núria Bisbal

67- Núria Bisbal (encert 1r dia)

68- Josep Teixé

69- Josep Teixé (encert 1r dia)

70- Montse Muntada

71- Montse Muntada (encert 1r dia)

72- Jaume Marimon

73- Jaume Marimon (encert 1r dia)

74- Patxi Cristian

75- Patxi Cristian (encert 1r dia)

76- Núria Cor

77- Núria Cor (encert 1r dia)

78- Núria Solà

79- Núria Solà (encert 1r dia)

80- Sandra Domènech

81- Sandra Domènech (encert 1r dia)

82- Imma Senserrich

83- Imma Senserrich (encert 1r dia)

84- Ma Rosa Godó

85- Ma Rosa Godó (encert 1r dia)

86- Marta Batet

87- Marta Batet (encert 1r dia)

88- Pol Salanova

89- Pol Salanova (encert 1r dia)

90- Judit Carrero

91- Judit Carrero (encert 1r dia)

92- Marina Salanova

93- Marina Salanova (encert 1r dia)

94- Llorenç Puiggrós

95- Llorenç Puiggrós (encert 1r dia)

96- Júlia Salanova

97- Júlia Salanova (encert 1r dia)

98- Marta Carles

99- Marta Carles (encert 1r dia)

100- Xavi Carles

101- Xavi Carles (encert 1r dia)

102- Ester Carles

103- Ester Carles (encert 1r dia)

104- Rosa Falcones

105- Rosa Falcones (encert 1r dia)

106- Vicente Bitrián

107- Vicente Bitrian (encert 1r dia)

108- Silvia del Fresno

109- Silvia del Fresno (encert 1r dia)

110- Xavier Gutierrez

111- Xavier Gutierrez (encert 1r dia)

112- Esther Valero

113- Esther Valero (encert 1r dia)

114- Juan Luis

115- Juan Luis (encert 1r dia)

116- Ivan Santano

117- Ivan Santano (encert 1r dia)

118- Carles Gabré

119- Carles Cabré (encert 1r dia)

120- Roser Garcia

121- Roser Garica

122- Marcos Castillo

123- Marcos Castillo

124- Jordi Rodríguez

125- Jordi Rodríguez (encert 1r dia)

126- Silvia Rovira

127- Silvia Rovira (encert 1r dia)

128- Carla Rodríguez

129- Carla Rodríguez (encert 1r dia)

130- Jan Rodríguez

131- Jan Rodríguez (encert 1r dia)

132- Rosita Carrera

133- Rosita Carrera (encert 1r dia)

134- Neus Carles

135- Neus Carles (encert 1r dia)

136- Josep Riba

137- Josep Riba (encert 1r dia)

138- Silvia Gualda

139- Silvia Gualda (encert 1r dia)

140- Bernat Garcia

141- Bernat Garcia (encert 1r dia)

142- Jan Claramunt

143- Jan Claramunt (encert 1r dia)

144- Toni Guix

145- Toni Guix (encert 1r dia)

146- Anna Moreno

147- Anna Moreno (encert 1r dia)

148- Pere Riba

149- Pere Riba (encert 1r dia)

150- Ricard Solà

151- Monica Margets

152- Pau Mestre

153- Juan A. Martínez

154- Neus Vilanova

155- Luis Limpio

156- Sara Raja

157- Joana Bernaus

158- Jaume Bruch

159- Jérôme Loos

160- Núria Múnera

161- Marta Queralt

162- Emma Sellarés

163- Carles Gutierrez

164- Lidia Masana ———- setmana del 26 al 29 de gener

165- Lidia Masana (1r encert)

166- Mercè Tèrmens

167- Mercè Tèrmens (1r encert)

168- Patxi Cristian

169- Patxi Cristian (1r encert)

170- Mònica Margets

171- Mònica Margets (1r encert)

172- Judit Carrero

173- Judit Carrero (1r encert)

174- Ma Rosa Godó

175- Ma Rosa Godó (1r encert)

176- Marta Batet

177- Marta Batet (1r encert)

178- Silvia Gualda

179- Silvia Gualda (1r encert)

180- Carles Cabré

181- Rosa Falcones

182- Ivan Santano

183- Anna Moreno

184- Òscar Cuadras

185- Rosa del Rio

186- Silvia Rovira

187- Carla Rodríguez

188- Jordi Rodríguez

189- Rosita Carrera

190- Jan Rodríguez

191- Sonia Sebastian

192- Marta Rodríguez

193- Emma Sellarés

194- Imma Senserrich

195- Sandra Domènech

196- Silvia garcia

197- Xavi Bacardit

198- Neus Carles

199- Núria Solà

200- Jordi Comaposada

201- Maria Vidal

202- Ricard Solà

203- Martin Lucas

204- Vanessa Moreno

205- Xavi Carles

206- Ester Carles

207- Ma Antonia Soto

208- Silvia del Fresno

209- Marta Queralt

210- Júlia Salanova

211- Esther Valero

212- Neus Vilñanova

213- Josep Riba

214- Joana Bernaus

215- Carme Bernaus

216- Laura Montaner

217- Pilar Rodríguez

218- Jordi Bernat

219- Jérôme Loos

220- Ricard Solà ———- setmana del 2 al 5 de febrer

221- Ricard Solà (encert 1r)

222- Carla Puiggrós

223- Carla Puiggrós (encert 1r)

224- Carles Cabré

225- Carles Cabré (encert 1r)

226- Ivan Santano

227- Ivan Santano (encert 1r)

228- Rosa Falcones

229- Rosa Falcones (encert 1r)

230- Imma Senserrich

231- Imma Senserrich (encert 1r)

232- Alícia Fernández

233- Alícia Fernández (encert 1r)

234- Jordi Bernadí

235- Jordi Bernadí (encert 1r)

236- Pau Mestre

237- Òscar Masonis

238- Silvia Rovira

239- Carla Rodríguez

240- Jordi Rodríguez

241- Rosita Carrera

242- Jan Rodríguez

243- Ptxi Cristian

244- Lídia Masana

245- Sílvia Gualda

246- Ma Rosa Godó

247- Juan Luís Martínez

248- Mercè Tèrmens

249- Jordi Comaposada

250- Robert Martin

251- Josep Teixé

252- Quim Solé

253- Silvia del Fresno

254- Marina Salanova

255- Xavi Carles

256- Ester Carles

257- Roser Garcia

258- Josep Riba

259- Vanessa Moreno

260- Marta Rodríguez

261- Marta Batet

262- Joana Bernaus

263- Mònica Margets

264- Maria Vidal

265- Esther Valero

266- Rosa del Rio

267- Carme Bernaus

268- Nati Inglada

269- Emma Sellarés

270- Núria Solà

271- Marta Carles

272- Helena López

273- Marta Pallarés

274- Marta Queralt

275- Llorenç Puiggrós

276- Júlia Salanova

277- Pedro Segura

278- Ricard Batet

279- Laura Montaner

280- Sílvia García

281- Xavi Bacardit

282- Jan Claramunt

283- Pere Riba

284- Anna Moreno

285- Toni Guix

286- Neus Vilanova

287- Sara Raja

288- Ricard Solà ——- setmana del 9 al 12 de febrer

289- Ricard Solà (encert 1r dia)

290- Cristina Teixé

291- Cristina Teixé (encert 1r dia)

292- Helena López

293- Helena López (encert 1r dia)

294- Marina Salanova

295- Marina Salanova (encert 1r dia)

296- Esther Valero

297- Esther Valero (encert 1r dia)

298- Josep Jorba

299- Josep Jorba (encert 1r dia)

300- Patxi Cristian

301- Patxi Cristian (encert 1r dia)

302- Rosa Falcones

303- Rosa Falcones (encert 1r dia)

304- Marta Rodríguez

305- Marta Rodríguez (encert 1r dia)

306- Jordi Bernadí

307- Jordi Bernadí (encert 1r dia)

308- Ma Rosa Godó

309- Ma Rosa Godó (encert 1r dia)

310- Silvia García

311- Silvia Garcia (encert 1r dia)

312- Xavi Bacardí

313- Xavi Bacardí (encert 1r dia)

314- Emma Sellarés

315- Emma Sellarés (encert 1r dia)

316- Imma Senserrich

317- Imma Senserrich (encert 1r dia)

318- Jaume Marimon

319- Jaume Marimon (encert 1r dia)

320- Sandra Domènech

321- Sandra Domènech (encert 1r dia)

322- Jérôme Loos

323- Jérôme Loos (encert 1r dia)

324- Quim Aribau

325- Quim Aribau (encert 1r dia)

326- Nati Inglada

327- Nati Inglada (encert 1r dia)

328- Sónia Sebastian

329- Sónia Sebastian (encert 1r dia)

330- Neus Carles

331- Neus Carles (encert 1r dia)

332- Juan Luís

333- Juan Luís (encert 1r dia)

334- Pol Salanova

335- Pol Salanova (encert 1r dia)

336- Roser Garcia

337- Roser Garcia (encert 1r dia)

338- Juan A Martínez

339- Juan A. Martínez (encert 1r dia)

340- Ivan Santano

341- Ivan Santano (encert 1r dia)

342- Quim Solé

343- Quim Solé (encert 1r dia)

344- Carles Cabré

345- Carles Cabré (encert 1r dia)

346- Marta Queralt

347- Marta Queralt (encert 1r dia)

348- Júlia Salanova

349- Júlia Salanova (encert 1r dia)

350- Núria Bisbal

351- Núria Bisbal (encert 1r dia)

352- Judit Carrero

353- Judit Carrero (encert 1r dia)

354- Roger Calzada

355- Roger Calzada (encert 1r dia)

356- Martin Lucas

357- Martin Lucas (encert 1r dia)

358- Josep Riba

359- Josep Riba (encert 1r dia)

360- Frederic Salgado

361- Frederic Salgado (encert 1r dia)

362- Vanessa Moreno

363- Vanessa Moreno (encert 1r dia)

364- Anna Moreno

365- Anna Moreno (encert 1r dia)

366- Toni Guix

367- Toni Guix (encert 1r dia)

368- Pilar Rodríguez

369- Pilar Rodríguez (encert 1r dia)

370- Sara Raja

371- Sara Raja (encert 1r dia)

372- Laura Montaner

373- Laura Montaner (encert 1r dia)

374- Pere Riba

375- Pere Riba (encert 1r dia)

376- Marta Batet

377- Marta Batet (encert 1r dia)

378- Alícia Fernández

379- Alícia Fernández (encert 1r dia)

380- Eduard Hevia

381- Eduard Hevia (encert 1r dia)

382- Mar Claramunt

283- Carla Puiggrós

384- Lídia Massana

385- Joana Bernaus

386- Mercè Tèrmens

387- Ma Antònia Soto

388- Núria Solà

389- Gemma Grau

390- Pere Poch

391- Ester Carles

392- Pau Mestre

393- Josep Teixé

394- Sergio Mora

395- Lourdes López

396- Neus Vilanova

397- Pere Segura

398- Gil Esteban

399- Josep Gay

400- Xavi Carles

401- Carme Bernaus

402- Òscar Cuadras

403- Maria Vidal

404- Rosa del Rio

405- Rostita Carrera

406- Jordi Rodríguez

407- Silvia Rovira

408- Jan Rodríguez

409- Carla Rodríguez

410- Jordi Comaposada

411- Xavi Bacardit

412- Anna Amat

413- Marcos Castillo

414- Raül Baena

415- Llorenç Puiggrós

416- Núria Castro

417- Sílvia Gualda

418- Ricard Batet

419- Olga Gregorio

tornar_radioIgualada