icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

Nova Unitat del Peu Diabètic del Consorci Sanitari de l’Anoia

El peu diabètic és la ulceració, infecció o destrucció de teixits profunds del peu relacionats amb alteracions neurològiques i diferents graus de malaltia vascular perifèrica que afecta a pacients amb diabetis mellitus no correctament tractada. Afecta tremendament la qualitat de vida dels pacients i pot arribar a provocar amputacions.

Es calcula que hi ha 350 milions de diabètics al món i que és la setena causa de mort global. En els països desenvolupats les amputacions de membres inferiors són 10 vegades més freqüents en pacients diabètics. Aquests pacients consumeixen 2-3 vegades els recursos sanitaris comparats amb els no diabètics i poden arribar a suposar el 15% del pressupost sanitari.

A Espanya, hi ha un 12% de prevalença en diabetis (4,6 milions de persones), dels quals, 1,5 milions, desconeixen que ho són.Només a Regne Unit, hi havia 2.9 milions al 2013 i s’estima que al 2025 seran més de 5 milions. Un 10% d’aquestes persones amb diabetis tindran una nafra (ferida) al peu durant la seva vida i un 85% de les amputacions venen precedides per una nafra. A més, després de la primera amputació, es dobla el risc de patir-ne una altra. La taxa de mortalitat per amputació és alta, fins el 70% de mortalitat en cinc anys.

 En definitiva, la Diabetis Mellitus constitueix un dels problemes sanitaris de més transcendència, tant per la seva alta prevalença com pel seu elevat cost socioeconòmic, determinat pel desenvolupament de complicacions agudes i cròniques a múltiples òrgans i teixits, que impliquen una disminució de la qualitat de vida del pacient.

Les Unitats multidisciplinars permeten que diferents especialistes que intervenen en una malaltia, puguin abordar conjuntament els malalts, aportant les diferents visions i posant en comú el millor tractament per a cada pacient.

Concretament, segons es desprèn d’una jornada entre professionals sanitaris celebrada a Bellvitge ja fa un temps, l’abordatge multidisciplinar del peu diabètic pot reduir entre un 50% i un 70% el nombre d’amputacions majors en aquest tipus de malalts.

En aquest sentit, el Consorci Sanitari de l’Anoia va crear, al Setembre del 2015, la Unitat del peu diabètic amb l’objectiu de millorar l’atenció a aquests pacients i reduir el nombre d’amputacions i l’aparició de noves nafres, reduint també el nombre d’ingressos i l’estada hospitalària. La unitat està formada per un cirurgià ortopèdic, coordinador de la Unitat, una metgessa de medicina interna i infeccions, una infermera especialitzada en cures, un podòleg i dos cirurgians vasculars. En aquest temps, encara no fa un any, s’ha vist reduït l’índex d’amputacions en un 36%. Tanmateix, s’han reduït els ingressos mensuals per complicacions en peus en pacients diabètics en un 24%. La Unitat es troba en fase d’implementació i per això actualment treballa en la fase de consolidació amb l’Atenció Primària pel que fa a la creació d’un sistema d’estratificació (establiment de les diferents etapes) de risc i derivació de pacients per avançar-se el màxim possible a la malaltia.

tornar_radioIgualada