icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Poble Actiu proposa congelar la càrrega impositiva a la ciutadania, introduint, però, nous criteris de progressivitat

Poble Actiu ha presentat les seves propostes en l’àmbit de fiscalitat. Segons Pau Ortínez, “cal garantir que no creixi la contribució fiscal que fan els igualadins per sostenir els serveis municipals, i a la vegada cal introduir nous criteris de progressivitat. Per això proposem congelar la recaptació total al llarg dels propers anys i augmentar la pressió en l’extrem més alt d’algun tribut amb la finalitat d’introduir criteris progressius, de manera que qui més té pagui més, i que qui menys té pagui menys”.

El cap de llista de la candidatura municipalista recorda que Igualada és una de les ciutats catalanes que té un volum de recaptació d’impostos més alt en relació a ciutats de dimensions similars com Figueres, Vic, Vilafranca del Penedès, Tortosa, Olot, Sant Feliu de Llobregat, o Esplugues de Llobregat. A més, segons Poble Actiu, en els darrers anys la nostra societat ha viscut una pandèmia, i ara una recessió econòmica, situacions que han empobrit àmplies capes de la població i han accentuat la ja de per si profunda escletxa de desigualtat entre diferents sectors socials. Ortínez apunta que “Tenim el convenciment que amb una modesta, però concreta aportació a nivell municipal podem contribuir a lluitar contra les desigualtats socials”.

Ajuts al pagament de l’IBI

Una de les mesures que proposa Poble Actiu per millorar la redistribució és aprovar unes bases per a l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI, tenint en compte les famílies amb baixa capacitat econòmica. En aquest sentit, Elisabet Farrés sosté que “cal que cada persona pagui el principal tribut municipal, vinculat al dret a l’habitatge, com és l’Impost de Béns Immobles, en funció del seu nivell de renda i de patrimoni”. En concret, Poble Actiu proposa completar els actuals ajuts a famílies nombroses monoparentals, a majors de 65 anys, o pensionistes amb ajuts graduals en funció del nivell de renda i de patrimoni. D’altra banda, i com a exemple de criteri de progressivitat, la candidatura municipalista proposa incrementar el tipus d’IBI aplicable a les grans superfícies comercials.

Taxar el servei de clavegueram i bonificar fiscalment els vehicles d’emissions zero

En la mateixa línia, Poble Actiu proposa crear una taxa per al servei de clavegueram amb principis proporcionals i bonificacions fiscals per als vehicles d’emissions 0 en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Respecte a la primera mesura, una taxa de clavegueram en proporció a la quantitat de metres cúbics d’aigua que consumeixi cada contribuent ja s’aplica en altres municipis. “Alhora que aporta proporcionalitat a l’esforç que els igualadins fan en la conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram del municipi, aquesta taxa incorpora un principi clar de sostenibilitat, ja que afavoreix un consum i un ús sostenible d’aquest recurs escàs”, afegeix Elisabet Farrés. Respecte a la segona mesura, l’objectiu és promoure la transició energètica bonificant la fiscalitat dels vehicles que no emetin diòxid de carboni. Les bonificacions es graduarien en funció de les emissions, de manera que els vehicles elèctrics gaudirien d’una bonificació més gran que els vehicles híbrids.

tornar_radioIgualada