icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

S’aprova una moció per dotar la ciutat d’un Programa d’inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala

El text es va aprovar amb el vot favorable de tots els partits amb representació a l’Ajuntament, tret del PP que es va abstenir.

Els grups municipals d’ERC, CUP i Decidim a l’Ajuntament d’Igualada han volgut posar de manifest, de manera conjunta, el que consideren que és una manca de política en matèria d’habitatge del govern de CiU a la ciutat. Les tres formacions coincideixen a reclamar que l’Ajuntament faci front a una de les problemàtiques socials més greus a la ciutat que, a més d’afectar dràsticament aquelles persones que perden el seu habitatge per un desnonament (cada cop més degut a la impossibilitat de fer front als lloguers en lloc d’hipoteques), també repercuteix en aquelles famílies que han de destinar una important part de les seves rendes a la satisfacció d’un dret bàsic com ho és l’habitatge.

Per tal d’afrontar aquesta situació, des dels grups han presentat una moció en ple d’aquest dimarts, on finalment s’hi ha afegit Socialistes d’Igualada, per instar l’Ajuntament a dotar-se d’un Programa d’inspecció i intervenció sobre els habitatges desocupats en situació anòmala, similar al que molts altres municipis de Catalunya, alguns d’ells governats per CiU, estan aplicant. Aquest programa pretén crear un cens (llargament reivindicat per la PAH i altres entitats socials) que permeti conèixer quins habitatges buits a la ciutat són aptes per a ser utilitzats immediatament i, entre ells, valorar la situació dels 294 habitatges buits que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha recomptat a Igualada en un llistat que va fer arribar a l’Ajuntament sense que per ara se n’hagi obtingut cap reacció. Aquesta seria una primera mesura que permetria assentar les bases d’altres accions imprescindibles per garantir la funció social de l’habitatge i un alleujament de la càrrega econòmica del lloguer per a moltes famílies.

Poc habitatge social i a preus de mercat

ERC, CUP i Decidim també mostren la seva preocupació per l’escàs parc d’habitatge de lloguer social a la ciutat (al voltant de 30 pisos de l’empresa municipal PIMHA) i, especialment, pel fet que els seus preus no representen a dia d’avui cap política social ja que en molts casos són equiparables als preus de mercat. En aquest sentit, a més de demanar l’inici d’expedients per aconseguir introduir pisos desocupats en mans de bancs al mercat d’habitatge (tal com el ple va aprovar el febrer de 2014 arran d’una moció de la PAH encara no feta efectiva), aposten també per continuar utilitzant el barem de la Llei 24/2015 per al càlcul del preu del lloguer social en el 10, 12 i 18% de la renda de les famílies amb Indicadors de renda de suficiència més baixos.

Manca d’informació

Els grups municipals d’esquerres lamenten també que el govern de CiU hagi desatès una sol·licitud d’informació relativa a la política d’habitatge de l’Ajuntament registrada el passat 2 de maig, ajornant indeterminadament la resposta i incomplint els terminis previstos legalment. A través de l’escrit registrat, ERC i CUP van demanar poder conèixer dades relatives a les sol·licituds d’inscripció a la Mesa de valoració per a situacions d’emergència; sobre la Borsa de lloguer social de PIHMA i el Fons d’habitatge per a política social; i, per últim, conèixer la existència o no de convenis amb entitats bancàries, societats de capital o grans tenidors. Totes elles qüestions de cabdal importància a ser conegudes i analitzades per tal de poder articular una veritable política d’habitatge a la ciutat d’Igualada.

tornar_radioIgualada