icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

21 empreses, serveis i institucions de l’Anoia obtenen la distinció de turisme sostenible Biosphere

El “Compromís per a la Sostenibilitat Biosphere” és un distintiu desenvolupat per la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics i el seu compromís amb el medi ambient. Aquest distintiu es basa en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (les ODS). El programa compta amb el Consell Comarcal com a ens gestor e impulsor. Les empreses de serveis turístics de la comarca interessades a adherir-se al projecte i aconseguir el segell han de seguir un programa basat en l’assistència a formacions i participació en tallers col·lectius. A més, rebran l’assessorament i acompanyament d’implantadors especialistes en el compliment dels requisits del segell.

El conseller comarcal de turisme, Dani Gutiérrez, apunta “adquirint el compromís Biosphere situem l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a eixos fonamentals de la política turística de la nostra comarca”.

A més, el Consell Comarcal de l’Anoia promou i dona visibilitat a totes aquelles iniciatives que se sumin al compromís Biosphere. Per participar en el projecte, es pot contactar amb l’adreça turisme@anoia.cat.

tornar_radioIgualada