icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Anna Bacardit i Jordi Segura surten al pas del comunicat de Socialistes d’Igualada

La directora de l’EII, Anna Bacardit, ha volgut aclarir el procés de selecció de personal docent del Campus Universitari, i ha defensat la contractació del que va ser regidor d’hisenda, Jordi Segura. Bacardit ha apuntat que “el procés de selecció en el cas esmentat ha estat impecable, com totes les contractacions que es fan al CETI. Es va crear la comissió de selecció abans de convocar les bases i de presentar-se els candidats. Per tant, en aquest sentit, des del CETI no es podia saber qui es presentaria al concurs, que evidentment estava obert a tothom i es podia presentar tothom”. Bacardit remarca que “Si algú considera que hi ha motius per una denúncia real, hi ha mecanismes on apel.lar o denunciar, i aquests no són els mitjans de comunicació. En conseqüència, es pot entendre que aquesta denúncia, en els termes que s’ha fet i per part d’un partit polític, només persegueix treure un rèdit polític i tacar la imatge d’aquesta institució”

Al mateix temps, Jordi Segura també ha enviat un comunicat als mitjans de comunicació en el que expressa tres consideracions: 

1.-) En quant a la decisió presa pel Tribunal en el procés de selecció d’un nou professor, em sembla que des del mateix CETI ja s’ha aclarit prou exhaustivament com ha funcionat el procès, i per tant, em remeto a les paraules expressades en aquest sentit.

2.-) El comunicat, amb una clara intencionalitat política, parla d’una recol.locació meva per part de l’Ajuntament, com a professor al Campus Universitari. Afirmació prou lamentable i allunyada de la realitat,  si tenim en compte que el motiu principal per deixar la meva tasca com a regidor són els compromisos professionals ja adquirits al sector privat amb anterioritat a la convocatoria d’aquesta plaça, que m’impossibilitaven poder compaginar còmodament els meus reptes professionals al sector privat, i la tasca de regidor. Per tant, i tenint en compte aquests fets, es pot deduir que aquest nou repte com a professor, no pot suposar mai una dedicació completa.

3.-) Lamentar aquest estil de fer política, intentant sembrar ombres de dubte on no n’hi ha. En una època on el descrèdit de la política és evident, actituds com aquesta no ajuden a combatre aquesta situació. Però bé, cadascú té les seves maneres de fer, amb més o menys escrúpols, i els ciutadans, sortosament, també podem valorar-les com a mínim cada quatre anys.

tornar_radioIgualada