icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Els municipis de la Conca d’Òdena tindran, a partir del setembre, un servei de transport compartit de vehicle elèctric (MOBICO)

El projecte, que arrenca com a prova pilot, comptarà inicialment amb 8 cotxes elèctrics del concessionari Servisimó, 12 motos i 25 patinets elèctrics.

El proper mes de setembre l’Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU), la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) i l’Ajuntament de Castelloli posaran en marxa, juntament amb SEAT:CODE i Circuit Parcmotor Castellolí, el primer projecte de mobilitat intel·ligent en zones periurbanes per tal de comprovar com funciona el car-sharing o les conegudes propostes de mobilitat intel·ligent compartides que ja funcionen a les grans ciutats. Un projecte sota el nom de MOBICO que inclou Mobilitat – Intel·ligent – Conca d’Òdena.

D’aquesta manera, els set municipis de la MICOD-Castellolí, Igualada, Jorba, La Pobla de Claramunt, Odena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí-, es dotaran d’una flota de vehicles elèctrics per afavorir la mobilitat de la comarca. Un cop es posi en marxa el servei, tots els veïns dels set municipis de la Conca d’Òdena podran llogar vehicles elèctrics com patinets, bicicletes, cotxes i motos a través de l’App Mobico, i retornar-los a qualsevol dels municipis de la Conca.

Segons el número d’habitants a cada municipi, la presència d’un polígon industrial que generi desplaçaments per la seva capacitat de generar llocs de treball o les distàncies ivies d’interconnexió entres els set municipis de la Conca d’Òdena, i d’altres consideracions estudiades municipi per municipi, es distribuirà una flota de vehicles que incorporaran la tecnologia que ha desenvolupat SEAT:CODE i el software de gestió, reserva i funcionament per a compartir vehicle a través d’una APP, llogant-lo per hores segons la usabilitat. Cada usuari es donarà d’alta al sistema i podrà utilitzar els vehicles segons el seu interès, deixant-lo en zones aparcament que trobarà en cadascun dels 7 municipis que formen la Conca d’Òdena i el projecte de mobilitat intel·ligent MOBICO.

L’objectiu principal del projecte MOBICO és, entre d’altres, connectar els municipis de la Conca d’Òdena facilitant els desplaçaments de la població ja que la limitació del transport públic a les zones industrials obliguen a utilitzar el vehicle privat per a desplaçar-se a la feina,

D’aquesta manera, es millorarà la mobilitat dels ciutadans de la Conca, serem pioners, i es posarà en marxa un nou model de mobilitat reduint la contaminació i l’ús del vehicle privat. A més, s’alliberaran places d’aparcament que en un futur poden servir per a dotar- les de zones verdes o d’altres espais d’interès per a cada municipi, fomentant la intermodalitat com funciona amb èxit a les grans ciutats.

 

tornar_radioIgualada