icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

ERC-Igualada porta al Ple una reclamació del barri del Set Camins

Aprofitant l’apartat de precs i preguntes, en el darrer Ple Municipal, el grup municipal d’ERC va portar la qüestió del deficient estat de manteniment de tots els barris de la ciutat d’Igualada al debat en el Ple.

La intervenció, en aquest cas, va anar a càrrec de la regidora Carolina Telechea, que va argumentar que “en coherència amb la nostra proposta de pressupost alternatiu, insistim en que es destinin un mínim de 585.000 euros anuals en millores als 13 barris de la ciutat. Això significaria una inversió mitjana de 45.000 euros anuals, és a dir 180.000 al llarg dels quatre anys de mandat, a cadascun dels nostres barris.”

La regidora republicana va exposar que “avui plantegem una necessitat de millora concreta del barri del Set Camins, però a tots els barris hi ha molt a fer, i ho anirem plantejant en futurs plens.” Una de les reivindicacions del barri del Set Camins, amb el recolzament de la seva Associació de Veïns, és, entre d’altres, l’arranjament de la plaça del carrer de Copons, respecte la qual Telechea va afirmar “és una necessitat per la qual lluiten des de fa temps els seus veïns i respecte la qual en deixo constància lliurant-li al secretari municipal les quaranta sis signatures que ens han fet arribar els veïns de la zona.”

Des d’ERC es demana a l’equip de govern que comprometi en els pressupostos municipals un mínim de 180.000 euros per a inversions de millora a cada barri, durant el conjunt dels quatre anys del mandat municipal, i que, aleshores, a partir d’aquí, siguin les associacions de veïns les que facin la proposta per decidir a que es destinen aquest recursos, debatent-ho en uns nous Consell de Barri, en els quals hi puguin participar tots els veïns que ho vulguin, prèvia inscripció, amb veu i vot. “Insistirem en l’aplicació d’aquest sistema, i mentre no s’apliqui, recolzarem i impulsarem les reclamacions de les diferents associacions de veïns.”, afirma Telechea.

 

tornar_radioIgualada