icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Fins al 15 de setembre es poden demanar els ajuts per al menjador escolar que atorga l’Ajuntament d’Igualada

Aquest ajut destinat al menjador tindrà un import de 3,27 euros per àpat realitzat a l’escola i l’Ajuntament l’abonarà directament al centre o al gestor del menjador per tal que aquest descompti l’import en el rebut corresponent. Els ajuts per al servei de menjador escolar el podran sol·licitar totes aquelles famílies empadronades a Igualada, que el seu fill o filla estigui matriculat en una escola del municipi, que siguin usuaris habituals d’aquest servei, que no percebin cap altre ajut per aquest concepte i que compleixin els llindars de renda corresponents.

En el cas que les sol·licituds rebudes siguin superiors a les que es puguin atendre pel pressupost disponible, es prioritzarà per a l’atorgament, les sol·licituds que provinguin de les famílies amb les rendes més baixes calculades per càpita.

L’Ajuntament ha habilitat un e-tràmit per fer la sol·licitud de forma telemàtica, tot i que per facilitar la tramitació d’aquest ajut també es podrà demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà trucant al 93 803 19 50 o bé escrivint un correu a: educacio@aj-igualada.net.

Aquest tràmit és gratuït i podeu trobar les bases de la convocatòria i tota la informació necessària a: https://tramits.igualada.cat/.

tornar_radioIgualada