icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Homenatge a Francesc Valls Junyent amb la publicació del volum 19 de la Miscellania Aqualatensia

L’Ajuntament d’Igualada i el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) presenten el número 19 de la publicació Miscellanea Aqualatensia, que conté un recull d’articles amb recerques sobre la comarca de l’Anoia en homenatge a l’historiador Francesc Valls i Junyent (Igualada, 1966 – Hostalets 2017), arran del seu decés en el moment més brillant de la seva trajectòria acadèmica i investigadora i quan encara no havia culminat el seu cicle de recerca, pendent de publicar un estudi de volada sobre la indústria del cava. Malauradament, ens va deixar el 30 de novembre de 2017, a l’edat de 51 anys. La presentació del volum estava prevista per a finals de l’any 2020, coincidint amb el tercer aniversari del seu traspàs, però malauradament la pandèmia i les condicions de confinament no ho han fet possible.

Francesc Valls va ser un membre destacat del CECI, a més d’impulsor i coordinador del premi Mercader i el premi Jaume Caresmar. La seva trajectòria investigadora es va centrar en l’estudi del vi i de la vinya a Catalunya, que va culminar amb el llibre “La dinàmica del canvi agrari a la Catalunya interior. L’Anoia 1720-1860”, editat l’any 1992. El CECI va proposar a l’Ajuntament d’Igualada i al dels Hostalets de Pierola l’edició d’un volum de la Miscellanea Aqualatensia commemorativa i d’homenatge a la seva trajectòria. L’edició ha anat a càrrec de Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Miscellanea Aqualatensia és una publicació que va néixer al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI). La primera edició es va publicar l’any 1949 amb el propòsit d’estimular la realització i la divulgació d’estudis amb un bon nivell de qualitat científica, d’àmbit local i comarcal en els camps de les ciències humanes, socials i naturals. A partir del 1983 va adquirir una periodicitat bianual, arran del suport que li va donar l’Ajuntament d’Igualada i del fet d’haver quedat vinculada a la publicació del Premi de Recerca Jaume Caresmar, que es convoca cada dos anys.

tornar_radioIgualada