icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Igualada crea el seu Pla de Salut 2015-2018, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania

El document fa una diagnosi prèvia de l’estat de salut a Igualada i defineix els punts forts, els punts febles i les principals necessitats detectades. A partir d’aquí marca una sèrie d’actuacions a dur a terme en els propers tres anys. Una Comissió de Seguiment serà l’encarregada de vetllar per l’acompliment dels objectius dins els terminis que estableix el Pla.

El regidor de Sanitat i Salut Pública, Fermí Capdevila, ha explicat que aquest document ha de ser una eina imprescindible per endreçar les actuacions existents de promoció, prevenció i protecció de la salut i per planificar-ne de noves. Segons Capdevila, gràcies aquest Pla de Salut han pogut detectar alguns dels punts forts de la Salut a Igualada, com per exemple, els desplegament dels desfibril·ladors a diferents punts de la ciutat. El Pla de Salut d’Igualada s’ha elaborat amb la complicitat i col·laboració de tots els departaments de l’Ajuntament d’Igualada i altres agents clau de diferents sectors, i amb l’ajuda constant de la xarxa sanitària. S’ha redactat seguint la línia que marca el Pla Interdepartamental de Salut Pública de la Generalitat, que arrenca de la idea que la salut de la població està determinada per les característiques de les societats en què viuen: els factors econòmics, culturals i mediambientals, entre d’altres. Aquest Pla de Salut d’Igualada se sotmetrà a votació en el ple municipal d’aquest mateix mes i, un cop aprovat, ha de ser vigent entre els anys 2015 i 2018.

tornar_radioIgualada