icon_radio

RÀDIO Igualada Capital(repetició)

BLOG

IMATGE – Vols veure la cosa més antiga de Ràdio igualada?

Jordi Quintana al marge, la cosa més antiga que tenim en els nous estudis de Ràdio Igualada és aquest reproductor gravador Revox. Un aparell que amb bobines de cintes servia per enregistrar programes i entrevistes. Un mecanisme rudimentari, però amb molts bons resultats. L’aparell ha de tenir més de trenta anys.

tornar_radioIgualada