icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

La UEA dona a conèixer a les empreses les eines necessàries per facilitar la implantació dels plans d’igualtat

L’objectiu de la jornada ha estat el d’exposar les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat, així com donar les eines necessàries per a la facilitat i la promoció de la igualtat de gènere. Aquesta sessió ha comptat amb la presència de més d’una trentena de responsables de recursos humans d’empreses de diversos sectors de la comarca que tenen més de 50 treballadors, ja que recentment, s’ha produït una ampliació de la Llei, per la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en l’ocupació. En aquest sentit, les empreses que disposen de més de 50 treballadors a les seves plantilles estan obligades a implantar els Plans d’Igualtat. Es tracta d’un conjunt de mesures, per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació de sexe.

tornar_radioIgualada