icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

L’Ajuntament d’#Igualada haurà d’afrontar l’emergència sanitària amb 3 milions d’euros menys d’ingressos, però apostant per la despesa social

La regidora ha indicat que l’Ajuntament havia iniciat el 2020 amb les finances sanejades, però que a partir del mes de març, arran de la crisi de la Covid-19, es van començar a prendre mesures excepcionals i urgents, entre les quals ha esmentat: l’endarreriment de totes les taxes i tributs; la reducció a 30 dies del termini de pagament a proveïdors; la reducció de quotes i taxes, com la bonificació de terrasses en l’espai públic (31.400 €), escombraries comercials per a restauradors comerços (90.000 €), quotes de les classes telemàtiques no prestades per l’OAMEAI (133.000 €) o els tallers en espais cívics que s’han ofert gratuïtament (10.000 €).

Carner ha explicat que arran d’aquesta situació “aquest any farem més ús de les pòlisses de crèdit, perquè arriben menys ingressos i arriben més tard”.  La regidora ha indicat que cal afegir també les despeses extraordinàries i no pressupostades, arran dels serveis i accions de neteja, controls d’aforaments, desinfeccions de carrers o elements de protecció, que ara mateix ha situat en 60.000 €. En aquest sentit, Carner conclòs que “no hem de ser pessimistes, però sí que cal explicar a la ciutadania la realitat de com ha afectat i està afectant la Covid-19 a les finances municipals, perquè això ens obliga a tots els electes a tenir un plus de determinació i un plus de responsabilitat a l’hora de prendre mesures i també de proposar-ne, perquè siguin mesures reals, viables i efectives”.

Carner ha indicat que “haurem de quadrar el cercle: reducció d’ingressos i augment de la despesa”. La regidora ha posat èmfasi a destacar que “la política social és la prioritat absoluta d’aquest govern. I entenem per política social totes aquelles mesures que permeten cobrir les necessitats de la població en general i dels col·lectius vulnerables en particular. I, també, totes aquelles mesures destinades a afavorir la represa de l’activitat econòmica, ja que són la millor manera de moderar els efectes de la crisi que ha generat la situació d’alerta sanitària”.

Carner també ha recordat que es van crear dues taules, una en l’àmbit social i l’altra en l’àmbit econòmic, per recollir i consensuar mesures entre tots els grups municipals d’aquest ajuntament. “Les taules estan funcionant i en sortiran iniciatives que s’aplicaran amb l’acord unànime de totes les forces polítiques. Paral·lelament, l’equip de govern ha anat gestionant l’activitat municipal i ciutadana”.

tornar_radioIgualada