icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

L’Ajuntament d’#Igualada obre, fins el 29 de març, el termini de sol·licitud de subvencions per a la restauració de façanes

L’import de la subvenció podrà ser de fins el 40% del pressupost d’execució de l’obra, amb un màxim de 2.500 euros. En el cas concret d’edificis inclosos en el Catàleg del Pla Especial del Patrimoni, la quantia de la subvenció podrà arribar fins a un 50%, amb un màxim de 4.000 euros.  Les subvencions, les poden demanar els propietaris o els usufructuaris de l’immoble i, en el cas d’una comunitat de propietaris, la persona que la representi. És necessari que els immobles estiguin situats dins el terme municipal d’Igualada i que comptin amb una antiguitat de quaranta anys o més. La intervenció haurà de ser comprensiva de tota la façana i haurà de millorar les seves característiques formals i d’acabats. Cal estar també al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Igualada i amb la Seguretat Social.

Els detalls de la convocatòria es poden consultar al web tramits.igualada.cat i els tràmits es poden formalitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

tornar_radioIgualada