icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

L’Hospital Universitari d’Igualada millora les prestacions del gestor de cues per donar més autonomia als usuaris en els tràmits burocràtics habituals

L’Hospital Universitari d’Igualada millora les prestacions del seu gestor de cues amb l’objectiu de donar més autonomia als usuaris en els tràmits burocràtics habituals. Aquests aparells, situats als accessos de l’hospital i que serveixen per gestionar la crida de pacients a les visites i proves, amplien ara les seves funcionalitats i, com a principal novetat, les persones ateses i els seus acompanyants podran gestionar els justificants de visita des del propi gestor. D’altra banda, es podrà extreure, també, un llistat amb l’activitat programada prevista, concretament de visites i proves (i, en una fase posterior, també d’intervencions). Per dur a terme aquestes gestions, tan sols caldrà disposar de la targeta sanitària o el DNI. 

La implantació d’aquestes noves prestacions permet a l’usuari guanyar més independència i agilitat, alhora que contribueix a disminuir el volum de cites que generen diàriament aquests tràmits a la Unitat d’Atenció al Ciutadà. 

Durant les primeres setmanes, el Consorci Sanitari de l’Anoia donarà suport als usuaris en l’ús de les noves funcionalitats del gestor de cues, posant a la seva disposició professionals d’atenció al ciutadà que els guiaran en cada pas.  

Més facilitat perquè els pacients sàpiguen quin és el seu torn de consulta

Amb l’objectiu de facilitar als usuaris el reconeixement del seu torn de consulta, també s’ha actualitzat el codi alfanumèric que es genera als tiquets del gestor de cues, amb el qual les pantalles situades a les sales d’espera avisen al pacient quan és el seu torn. A partir d’ara, les lletres d’aquest codi que era aleatori, correspondran a la inicial del nom i a les dues primeres lletres del primer cognom de l’usuari. És a dir, per a una pacient que es digui Maria Puig, es generarà un tiquet amb les lletres MPU i un codi numèric. D’aquesta manera la persona atesa es podrà identificar més ràpidament a les pantalles de crida. 

 

tornar_radioIgualada