icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Tres de cada 10 igualadins admeten haver escoltat Ràdio Igualada en els darrers 7 dies

L’enquesta realitzada per Ràdio Igualada a 200 igualadins i igualadines rebel.la que gairebé 3 de cada 10 igualadins han escoltat Ràdio Igualada en algun moment durant els darrers 7 dies. Per tant, es tracta d’un 29% dels 200 enquestats.

GràficRadio3

Pel que fa el coneixement que tenen els ciutadans sobre l’existència a la ciutat d’una emissora municipal es situa en el 91% del total.

GràficRadio1

A més, dels 200 enquestats, un 71% diu que alguna vegada ha escoltat Ràdio Igualada, mentre el 29% del total destaca que no l’ha escoltat mai.

GràficRadio2

Cal destacar també que de les 200 entrevistes, 50 es van fer a través de trucades aleatòries i les 150 restants de manera presencial. Apuntar especialment que de les 50 trucades telefòniques, en 4 casos van admetre que tenien, en aquells precisos moments, l’emissora sintonitzada.

Enquesta realitzada a 200 persones

  • Coneix Ràdio Igualada? 91%
  • L’ha posat alguna vegada? 71%
  • L’ha escoltat en els darrers 7 dies? 29%
tornar_radioIgualada