icon_radio

RÀDIO Igualada notícies vespre

BLOG

Una quinzena d’alumnes del projecte ReinMET coneixen i treballen el llenguatge del metall

Amb aquesta formació, els alumnes podran adquirir coneixements sobre el llenguatge i els elements bàsics del sector del metall; que els permetran especialitzar-se en l’àmbit de la soldadura, conèixer els tipus de materials existents i els seus usos, aprofundir en la metrologia i en la interpretació de plànols, i formant-se en la preparació de peces per a la soldadura i els seus procediments. La segona fase d’aquesta formació inclourà també un mòdul de soldadura en operacions bàsiques de mecanització i manteniment. Tanmateix, una de les fases més estratègiques d’aquest projecte serà el període de practiques. L’alumnat realitzarà, en diferents empreses locals, unes 100 hores d’implicació directa que els permetran complementar la formació. El programa ReinMET permet capacitar futures persones treballadores que es puguin dedicar al sector del metall, un dels principals sectors industrials de la comarca de l’Anoia.

Aquest programa el promouen la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) i la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), amb el suport de la Diputació de Barcelona.

tornar_radioIgualada